Boeken

NS - Nationale Spoorwegen - Sponsoring

NS is nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke thema’s. Extra ondersteuning in de vorm van sponsoring is daarbij voor NS een vanzelfsprekendheid.
Binnen het sponsorbeleid zijn twee pijlers te onderscheiden: lezen en sport. Ze bevorderen het lezen als sponsor van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) door campagnes als de Boekenweek, Kinderboekenweek en de NS Publieksprijs.
Daarnaast stimuleert NS een sportieve en actieve levensstijl. Daarom sponsoren zij sinds 2005 NOC*NSF, zowel op het gebied van topsport als de breedtesport, met uiteraard als hoogtepunt de Olympische Zomer- en Winterspelen.

* De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze betalende abonnees. Klik hier voor meer informatie...

 

Culturele activiteiten subsidie - Provincie Friesland

Subsidie voor Friese organisaties en bedrijven als zij een eenmalige culturele activiteit organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende soorten projecten:
- organisatie van culturele manifestaties en projecten;
- organisatie van tentoonstellingen;
- samenstelling van catalogi;
- uitgeven van boeken, kranten of cd's.

* De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze betalende abonnees. Klik hier voor meer informatie...