Gemeentelijke Kredietbank Amsterdam

Startersfonds Gemeente Amsterdam

Het Startersfonds Amsterdam is een initiatief van de Gemeente Amsterdam. Het fonds is tot stand gebracht in samenwerking met de Gemeentelijke Kredietbank BV (GKA) en de Rabobank Amsterdam. Vanuit het fonds kan aan startende en doorstartende ondernemers een krediet van maximaal € 35.000 verstrekt worden door GKA. Hogere kredieten zijn mogelijk via de Rabobank.

* De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze betalende abonnees. Klik hier voor meer informatie...

 

Inspraak subsidieverordening welzijn stadsdeel Zeeburg Amsterdam

Het Dagelijks Bestuur van stadsdeel Zeeburg heeft het concept voor een nieuwe subsidieverordening welzijn stadsdeel Zeeburg vrijgegeven voor inspraak. De inspraaktermijn loopt van 21 maart tot en met 26 april 2005.
De nieuwe subsidieverordening is van toepassing op de door het stadsdeel uitgegeven welzijnssubsidies, zoals jeugd, maatschappelijke ontplooiing, kunst en cultuur. De overige subsidies die het stadsdeel uitgeeft, vallen er niet onder. De verordening maakt deel uit van het project Vraag & Aanbod. Het doel van dit project is de verzakelijking van de relatie met welzijnsorganisaties in het stadsdeel.

* De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze betalende abonnees. Klik hier voor meer informatie...