Oranje Fonds

Het Oranje Fonds bevordert betrokkenheid in de samenleving. Door haar steun ontmoeten mensen elkaar of vinden zij een nieuwe plek in de maatschappij.
Het Oranje Fonds wil enerzijds sociale samenhang en anderzijds sociale participatie bevorderen.
Om deze doelen te verwezenlijken ondersteunt het Fonds projecten die de sociale infrastructuur verbeteren of vernieuwen, zoals de bouw van een gemeenschapshuis, of het wegwijs maken van allochtone vrouwen in Nederland. Daarnaast investeren ze in projecten die een positieve sociale dynamiek op gang brengen, zoals ontmoeting tussen jong en oud, of gezamenlijke activiteiten van buurtbewoners in hun wijk of dorp.

* De rest van dit artikel is alleen beschikbaar voor onze betalende abonnees. Klik hier voor meer informatie...