Boeken

NS - Nationale Spoorwegen - Sponsoring

NS is nauw betrokken bij verschillende maatschappelijke thema’s. Extra ondersteuning in de vorm van sponsoring is daarbij voor NS een vanzelfsprekendheid.
Binnen het sponsorbeleid zijn twee pijlers te onderscheiden: lezen en sport. Ze bevorderen het lezen als sponsor van Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) door campagnes als de Boekenweek, Kinderboekenweek en de NS Publieksprijs.
Daarnaast stimuleert NS een sportieve en actieve levensstijl. Daarom sponsoren zij sinds 2005 NOC*NSF, zowel op het gebied van topsport als de breedtesport, met uiteraard als hoogtepunt de Olympische Zomer- en Winterspelen.

 

De rest van dit artikel en veel andere mogelijkheden alleen beschikbaar voor abonnees.
Klik hier voor informatie over de voordelen van een abonnement.

 

Nuttige boeken over fondsenwerving, werven van donateurs, crowdfunding en het opzetten van een stichting

Wil je (nog) geen abonnement op Fondswervingonline.nl, maar wil je wel de beste informatie over fondsenwerving, werven van donateurs, crowdfunding, het opzetten van een stichting of over cultureel ondernemen? Onderstaand een aantal boeken die we je van harte aanbevelen. 

 

Handboek Fondsenwerving
Handboek Fondsenwerving

Non-profits worden steeds afhankelijker van fondsenwerving...
Een concrete handleiding om geld binnen te halen via fondsenwerving...

Door de terugtredende overheid en minder subsidies is voor non-profits een professionele fondsenwerving van levensbelang. Maar hoe ga je met fondsenwerving aan de slag en hoe zorg je dat fondsenwerving rendabel is?

Het Handboek Fondsenwerving leert je op een effectieve manier fondsen te werven en is geschreven door Drs. Maerten C.G. Verstegen, oprichter van het Instituut van Sponsoring en Fondsenwerving.

Aan de orde komen diverse vormen van fondsenwerving zoals sponsoring, donateurswerving, giftencampages, evenementen als loterijen, benefietconcerten, collectes, sportwedstrijden, etc.

Daarnaast worden aan de hand van een tienstappenplan handvatten gegeven voor het opzetten van een professionele fondsenwervingsorganisatie.

Het Handboek Fondsenwerving is een must voor iedereen die serieus aan de slag wil met fondsenwerving!

Meer informatie

 

Handboek Crowdfunding
Handboek Crowdfunding

Succesvol projecten financieren via crowdfunding...
Het eerste handboek in Nederland over crowdfunding...

De kunst- en cultuursector moet bezuinigen en is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Juist projecten op het gebied van kunst, cultuur en media zijn bij uitstek geschikt om te financieren via crowdfunding.

Crowdfunding, oftewel financiering door de menigte, speelt in op de behoefte van het publiek om financiele steun te bieden aan mensen of projecten waarin ze geloven.
Geinteresseerden investeren ieder een klein bedrag, waarbij de vele bedragen samen het benodigde kapitaal vormen voor een bepaald project.

Het Handboek Crowdfunding geeft alle informatie die nodig is om met succes een project op te zetten.
Het boek zet op een praktische wijze uiteen wat crowdfunding voor je kan betekenen en hoe je hiermee succesvol aan de slag kunt gaan.
Het boek is samengesteld met crowdfunding professionals uit binnen en buitenland.

Naast achtergrondinformatie, praktijkcases en interviews bevat het Handboek Fondsenwerving o.a. een handig stappenplan en een uitgebreid overzicht met alle voor Nederlandse projecten beschikbare crowdfundingplatforms.
Ook leren succesvolle crowdfunders wat je moet doen om een succesvolle crowdfunding campagne op te zetten.

Meer informatie

Durf te vragen! - Bestseller over donaties en het werven van donateurs...
Durf te vragen!
Bestseller over het werven van donateurs

Leer effectief donateurs te werven...
Nederlandse versie van Amerikaanse bestseller over het werven van donateurs. Al 10.000 ex. in omloop...

Het idee om geld te vragen lijkt de meeste mensen af te schrikken. Toch moeten non-profits door o.a. bezuinigingen steeds vaker een beroep doen op donateurs.

Durf te vragen! is geschreven door Marc A. Pitman, een Amerikaanse expert op het gebied van fondsenwerving die regelmatig geciteerd wordt door Reuters, CBS en de Chronicle of Philanthropy.

Aan de hand van de R.A.A.K. formule legt de schrijver uit hoe je stapsgewijs en zonder angst donateurs kunt benaderen en hoe goede relaties met donateurs opgebouwd worden. Ook legt hij uit hoe je donateurs op een relevante manier bij je project kunt betrekken.

Durf te vragen! geeft je handvaten die je helpen om je doel te financieren en leert je dat door het vertellen van een verhaal het vragen van geld eenvoudiger is. 
Ook is er aandacht voor de zeven meest voorkomende fouten op het gebied van fondsenwerving en hoe je die zonder angst kunt vermijden.
Ook zal de schrijver he een aantal geheimen verklappen om met succes geld te vragen en leert je om met plezier fondsen te werven.

Durft te vragen! helpt jou grote bedragen in te zamelen voor je non-profit of goede doel!

Meer informatie

Handboek Stichtingbestuurder

Wat elke stichtingbestuurder echt moet weten...
Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid en zorg dat u deze uitgave heeft...

Als bestuurder van een stichting kom er veel op u af. Beslissingen die u nu neemt hebben gevolgen voor de continuiteit van uw stichting.

Het Handboek Stichtingbestuurder behandelt de voor u als stichtingbestuurder relevante onderwerpen op een toegankelijke manier.

Inhoud
Aan bod komen onderwerpen die voor alle stichtingen en stichtingbestuurders belangrijk zijn zoals:

 • Oprichten van een stichting
 • Besturen van een stichting
 • Uitgaven en inkomsten van een stichting
 • Taakverdeling binnen het bestuur
 • Besluitvorming en bestuursvergaderingen
 • Aansprakelijkheid van de stichting en haar bestuur
 • De statuten van een stichting
 • Stichting en belastingen
 • Stichting en personeel
 • Ontbinding van een stichting
 • Omzetten van een stichting naar een B.V.

Meer informatie

Kunst & Cultuur in Beeld 1: Cultureel Ondernemen

Inspiratiegids cultureel ondernemen en alternatieve verdienmodellen...
Tal van marktleiders uit de kunst- en cultuursector helpen u via deze gids op weg...

De kunst- en cultuursector moet 200 miljoen bezuinigen. Cultuursubsidies krimpen in, sponsorbudgetten verlagen en het onderlinge concurrentieniveau verhoogt.
Er worden nieuwe eisen gesteld aan organisaties en elk jaar zullen er meer eigen inkomsten en bezoekers moeten worden binnengehaald.

Welke kant moet de kunst- en cultuursector op en hoe moet men aan inkomsten komen? 

Kunst & Cultuur in Beeld 1 is specifiek gericht op nieuwe verdienmodellen binnen de kunst- en cultuursector.

De insteek van de gids is inspirerend en motiverend en uw organisatie helpen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst met minder overheidsbemoeienis en meer ruimte voor zaken als cultureel ondernemerschap, mecenaatschap, donateurs en crowdfunding,

De gids Kunst & Cultuur in Beeld 1 helpt op een inspirerende manier organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur zich te richten op de toekomst.

Meer informatie

 

 

Boekenfonds Elisabeth Grent/F.J.A.M. van der Helm

Het doel van de stichting is het stimuleren van het uitgeven van een boek. Men kan een subsidie aanvragen wanneer de begroting niet rond te krijgen is.

 

De rest van dit artikel en veel andere mogelijkheden alleen beschikbaar voor abonnees.
Klik hier voor informatie over de voordelen van een abonnement.

 

Nuttige boeken over fondsenwerving, werven van donateurs, crowdfunding en het opzetten van een stichting

Wil je (nog) geen abonnement op Fondswervingonline.nl, maar wil je wel de beste informatie over fondsenwerving, werven van donateurs, crowdfunding, het opzetten van een stichting of over cultureel ondernemen? Onderstaand een aantal boeken die we je van harte aanbevelen. 

 

Handboek Fondsenwerving
Handboek Fondsenwerving

Non-profits worden steeds afhankelijker van fondsenwerving...
Een concrete handleiding om geld binnen te halen via fondsenwerving...

Door de terugtredende overheid en minder subsidies is voor non-profits een professionele fondsenwerving van levensbelang. Maar hoe ga je met fondsenwerving aan de slag en hoe zorg je dat fondsenwerving rendabel is?

Het Handboek Fondsenwerving leert je op een effectieve manier fondsen te werven en is geschreven door Drs. Maerten C.G. Verstegen, oprichter van het Instituut van Sponsoring en Fondsenwerving.

Aan de orde komen diverse vormen van fondsenwerving zoals sponsoring, donateurswerving, giftencampages, evenementen als loterijen, benefietconcerten, collectes, sportwedstrijden, etc.

Daarnaast worden aan de hand van een tienstappenplan handvatten gegeven voor het opzetten van een professionele fondsenwervingsorganisatie.

Het Handboek Fondsenwerving is een must voor iedereen die serieus aan de slag wil met fondsenwerving!

Meer informatie

 

Handboek Crowdfunding
Handboek Crowdfunding

Succesvol projecten financieren via crowdfunding...
Het eerste handboek in Nederland over crowdfunding...

De kunst- en cultuursector moet bezuinigen en is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Juist projecten op het gebied van kunst, cultuur en media zijn bij uitstek geschikt om te financieren via crowdfunding.

Crowdfunding, oftewel financiering door de menigte, speelt in op de behoefte van het publiek om financiele steun te bieden aan mensen of projecten waarin ze geloven.
Geinteresseerden investeren ieder een klein bedrag, waarbij de vele bedragen samen het benodigde kapitaal vormen voor een bepaald project.

Het Handboek Crowdfunding geeft alle informatie die nodig is om met succes een project op te zetten.
Het boek zet op een praktische wijze uiteen wat crowdfunding voor je kan betekenen en hoe je hiermee succesvol aan de slag kunt gaan.
Het boek is samengesteld met crowdfunding professionals uit binnen en buitenland.

Naast achtergrondinformatie, praktijkcases en interviews bevat het Handboek Fondsenwerving o.a. een handig stappenplan en een uitgebreid overzicht met alle voor Nederlandse projecten beschikbare crowdfundingplatforms.
Ook leren succesvolle crowdfunders wat je moet doen om een succesvolle crowdfunding campagne op te zetten.

Meer informatie

Durf te vragen! - Bestseller over donaties en het werven van donateurs...
Durf te vragen!
Bestseller over het werven van donateurs

Leer effectief donateurs te werven...
Nederlandse versie van Amerikaanse bestseller over het werven van donateurs. Al 10.000 ex. in omloop...

Het idee om geld te vragen lijkt de meeste mensen af te schrikken. Toch moeten non-profits door o.a. bezuinigingen steeds vaker een beroep doen op donateurs.

Durf te vragen! is geschreven door Marc A. Pitman, een Amerikaanse expert op het gebied van fondsenwerving die regelmatig geciteerd wordt door Reuters, CBS en de Chronicle of Philanthropy.

Aan de hand van de R.A.A.K. formule legt de schrijver uit hoe je stapsgewijs en zonder angst donateurs kunt benaderen en hoe goede relaties met donateurs opgebouwd worden. Ook legt hij uit hoe je donateurs op een relevante manier bij je project kunt betrekken.

Durf te vragen! geeft je handvaten die je helpen om je doel te financieren en leert je dat door het vertellen van een verhaal het vragen van geld eenvoudiger is. 
Ook is er aandacht voor de zeven meest voorkomende fouten op het gebied van fondsenwerving en hoe je die zonder angst kunt vermijden.
Ook zal de schrijver he een aantal geheimen verklappen om met succes geld te vragen en leert je om met plezier fondsen te werven.

Durft te vragen! helpt jou grote bedragen in te zamelen voor je non-profit of goede doel!

Meer informatie

Handboek Stichtingbestuurder

Wat elke stichtingbestuurder echt moet weten...
Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid en zorg dat u deze uitgave heeft...

Als bestuurder van een stichting kom er veel op u af. Beslissingen die u nu neemt hebben gevolgen voor de continuiteit van uw stichting.

Het Handboek Stichtingbestuurder behandelt de voor u als stichtingbestuurder relevante onderwerpen op een toegankelijke manier.

Inhoud
Aan bod komen onderwerpen die voor alle stichtingen en stichtingbestuurders belangrijk zijn zoals:

 • Oprichten van een stichting
 • Besturen van een stichting
 • Uitgaven en inkomsten van een stichting
 • Taakverdeling binnen het bestuur
 • Besluitvorming en bestuursvergaderingen
 • Aansprakelijkheid van de stichting en haar bestuur
 • De statuten van een stichting
 • Stichting en belastingen
 • Stichting en personeel
 • Ontbinding van een stichting
 • Omzetten van een stichting naar een B.V.

Meer informatie

Kunst & Cultuur in Beeld 1: Cultureel Ondernemen

Inspiratiegids cultureel ondernemen en alternatieve verdienmodellen...
Tal van marktleiders uit de kunst- en cultuursector helpen u via deze gids op weg...

De kunst- en cultuursector moet 200 miljoen bezuinigen. Cultuursubsidies krimpen in, sponsorbudgetten verlagen en het onderlinge concurrentieniveau verhoogt.
Er worden nieuwe eisen gesteld aan organisaties en elk jaar zullen er meer eigen inkomsten en bezoekers moeten worden binnengehaald.

Welke kant moet de kunst- en cultuursector op en hoe moet men aan inkomsten komen? 

Kunst & Cultuur in Beeld 1 is specifiek gericht op nieuwe verdienmodellen binnen de kunst- en cultuursector.

De insteek van de gids is inspirerend en motiverend en uw organisatie helpen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst met minder overheidsbemoeienis en meer ruimte voor zaken als cultureel ondernemerschap, mecenaatschap, donateurs en crowdfunding,

De gids Kunst & Cultuur in Beeld 1 helpt op een inspirerende manier organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur zich te richten op de toekomst.

Meer informatie

 

 

Culturele activiteiten subsidie - Provincie Friesland

Subsidie voor Friese organisaties en bedrijven als zij een eenmalige culturele activiteit organiseren. De subsidie kan worden aangevraagd voor de volgende soorten projecten:
- organisatie van culturele manifestaties en projecten;
- organisatie van tentoonstellingen;
- samenstelling van catalogi;
- uitgeven van boeken, kranten of cd's.

 

De rest van dit artikel en veel andere mogelijkheden alleen beschikbaar voor abonnees.
Klik hier voor informatie over de voordelen van een abonnement.

 

Nuttige boeken over fondsenwerving, werven van donateurs, crowdfunding en het opzetten van een stichting

Wil je (nog) geen abonnement op Fondswervingonline.nl, maar wil je wel de beste informatie over fondsenwerving, werven van donateurs, crowdfunding, het opzetten van een stichting of over cultureel ondernemen? Onderstaand een aantal boeken die we je van harte aanbevelen. 

 

Handboek Fondsenwerving
Handboek Fondsenwerving

Non-profits worden steeds afhankelijker van fondsenwerving...
Een concrete handleiding om geld binnen te halen via fondsenwerving...

Door de terugtredende overheid en minder subsidies is voor non-profits een professionele fondsenwerving van levensbelang. Maar hoe ga je met fondsenwerving aan de slag en hoe zorg je dat fondsenwerving rendabel is?

Het Handboek Fondsenwerving leert je op een effectieve manier fondsen te werven en is geschreven door Drs. Maerten C.G. Verstegen, oprichter van het Instituut van Sponsoring en Fondsenwerving.

Aan de orde komen diverse vormen van fondsenwerving zoals sponsoring, donateurswerving, giftencampages, evenementen als loterijen, benefietconcerten, collectes, sportwedstrijden, etc.

Daarnaast worden aan de hand van een tienstappenplan handvatten gegeven voor het opzetten van een professionele fondsenwervingsorganisatie.

Het Handboek Fondsenwerving is een must voor iedereen die serieus aan de slag wil met fondsenwerving!

Meer informatie

 

Handboek Crowdfunding
Handboek Crowdfunding

Succesvol projecten financieren via crowdfunding...
Het eerste handboek in Nederland over crowdfunding...

De kunst- en cultuursector moet bezuinigen en is op zoek naar alternatieve inkomstenbronnen. Juist projecten op het gebied van kunst, cultuur en media zijn bij uitstek geschikt om te financieren via crowdfunding.

Crowdfunding, oftewel financiering door de menigte, speelt in op de behoefte van het publiek om financiele steun te bieden aan mensen of projecten waarin ze geloven.
Geinteresseerden investeren ieder een klein bedrag, waarbij de vele bedragen samen het benodigde kapitaal vormen voor een bepaald project.

Het Handboek Crowdfunding geeft alle informatie die nodig is om met succes een project op te zetten.
Het boek zet op een praktische wijze uiteen wat crowdfunding voor je kan betekenen en hoe je hiermee succesvol aan de slag kunt gaan.
Het boek is samengesteld met crowdfunding professionals uit binnen en buitenland.

Naast achtergrondinformatie, praktijkcases en interviews bevat het Handboek Fondsenwerving o.a. een handig stappenplan en een uitgebreid overzicht met alle voor Nederlandse projecten beschikbare crowdfundingplatforms.
Ook leren succesvolle crowdfunders wat je moet doen om een succesvolle crowdfunding campagne op te zetten.

Meer informatie

Durf te vragen! - Bestseller over donaties en het werven van donateurs...
Durf te vragen!
Bestseller over het werven van donateurs

Leer effectief donateurs te werven...
Nederlandse versie van Amerikaanse bestseller over het werven van donateurs. Al 10.000 ex. in omloop...

Het idee om geld te vragen lijkt de meeste mensen af te schrikken. Toch moeten non-profits door o.a. bezuinigingen steeds vaker een beroep doen op donateurs.

Durf te vragen! is geschreven door Marc A. Pitman, een Amerikaanse expert op het gebied van fondsenwerving die regelmatig geciteerd wordt door Reuters, CBS en de Chronicle of Philanthropy.

Aan de hand van de R.A.A.K. formule legt de schrijver uit hoe je stapsgewijs en zonder angst donateurs kunt benaderen en hoe goede relaties met donateurs opgebouwd worden. Ook legt hij uit hoe je donateurs op een relevante manier bij je project kunt betrekken.

Durf te vragen! geeft je handvaten die je helpen om je doel te financieren en leert je dat door het vertellen van een verhaal het vragen van geld eenvoudiger is. 
Ook is er aandacht voor de zeven meest voorkomende fouten op het gebied van fondsenwerving en hoe je die zonder angst kunt vermijden.
Ook zal de schrijver he een aantal geheimen verklappen om met succes geld te vragen en leert je om met plezier fondsen te werven.

Durft te vragen! helpt jou grote bedragen in te zamelen voor je non-profit of goede doel!

Meer informatie

Handboek Stichtingbestuurder

Wat elke stichtingbestuurder echt moet weten...
Voorkom bestuurdersaansprakelijkheid en zorg dat u deze uitgave heeft...

Als bestuurder van een stichting kom er veel op u af. Beslissingen die u nu neemt hebben gevolgen voor de continuiteit van uw stichting.

Het Handboek Stichtingbestuurder behandelt de voor u als stichtingbestuurder relevante onderwerpen op een toegankelijke manier.

Inhoud
Aan bod komen onderwerpen die voor alle stichtingen en stichtingbestuurders belangrijk zijn zoals:

 • Oprichten van een stichting
 • Besturen van een stichting
 • Uitgaven en inkomsten van een stichting
 • Taakverdeling binnen het bestuur
 • Besluitvorming en bestuursvergaderingen
 • Aansprakelijkheid van de stichting en haar bestuur
 • De statuten van een stichting
 • Stichting en belastingen
 • Stichting en personeel
 • Ontbinding van een stichting
 • Omzetten van een stichting naar een B.V.

Meer informatie

Kunst & Cultuur in Beeld 1: Cultureel Ondernemen

Inspiratiegids cultureel ondernemen en alternatieve verdienmodellen...
Tal van marktleiders uit de kunst- en cultuursector helpen u via deze gids op weg...

De kunst- en cultuursector moet 200 miljoen bezuinigen. Cultuursubsidies krimpen in, sponsorbudgetten verlagen en het onderlinge concurrentieniveau verhoogt.
Er worden nieuwe eisen gesteld aan organisaties en elk jaar zullen er meer eigen inkomsten en bezoekers moeten worden binnengehaald.

Welke kant moet de kunst- en cultuursector op en hoe moet men aan inkomsten komen? 

Kunst & Cultuur in Beeld 1 is specifiek gericht op nieuwe verdienmodellen binnen de kunst- en cultuursector.

De insteek van de gids is inspirerend en motiverend en uw organisatie helpen voorbereiden op de toekomst. Een toekomst met minder overheidsbemoeienis en meer ruimte voor zaken als cultureel ondernemerschap, mecenaatschap, donateurs en crowdfunding,

De gids Kunst & Cultuur in Beeld 1 helpt op een inspirerende manier organisaties en projecten op het gebied van kunst en cultuur zich te richten op de toekomst.

Meer informatie