Subsidies en fondsen voor Aardgas

  1. Subsidies

    Subsidie projecten warmtetransitie

    Subsidie gericht op het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de gebouwde omgeving in de provincie. De subsidie kan worden aangevraagd door organisaties die een warmteproject willen uitvoeren. De subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten, tot een...