Subsidies en fondsen voor Aardgas

  • Subsidies

    Subsidie projecten warmtetransitie

    Subsidie gericht op het stimuleren van de uitvoering van gebiedsgerichte projecten die leiden tot het gebruik van klimaatneutrale en aardgasvrije warmte in het kader van de warmtetransitie van de...