Subsidies en fondsen voor Artist in residence

  1. Subsidies, Fondsen

    Subsidie voor (jonge) kunstenaars

    Financieel ondersteunen van kunstenaars, het interesseren van een zo breed mogelijk publiek voor de kunst, alsmede het mogelijk maken en ondersteunen van exposities. In alle gevallen richt zich men o.a. op jongeren, maar beperkt zich niet alleen tot jongeren....