Mijn account

Via "Mijn account" kun je het wachtwoord en je persoonlijke informatie wijzigen. Maar je kunt via "Mijn account" ook je organisatiegegevens toevoegen en wijzigen, waardoor je bij het aanvragen van regelingen niet telkens dezelfde informatie hoeft in te vullen.

Mijn Account

 

Wijzig wachtwoord

 • Huidig wachtwoord: in dit veld staat (na inloggen) je bestaande huidige wachtwoord
 • Wachtwoord: Vul hier je nieuwe wachtwoord in
 • Wachtwoord bevestigen: Vul hier nogmaals het nieuwe wachtwoord in ter verificatie
 • Klik op "Opslaan"

 

Bewerk persoonlijke informatie

Via het scherm "Persoonlijke informatie" kun je de contactinformatie wijzigen die we gebruiken voor de ledenadministratie.
Je past deze gegevens bijvoorbeeld aan wanneer de organisatie is verhuisd of de contactpersoon veranderd moet worden.
 

 • Wijzig de gegevens die aangepast moeten worden 
 • Klik op "Opslaan"
 • De wijzigingen zijn vervolgens aangepast, ook in de ledenadministratie.

 

Wijzig organisatiegegevens

De organisatiegegevens worden gebruikt voor het maken van een projectplan en de begeleidende brief. 

Tijdens het aanvragen van subsidies en fondsen heb je vaak dezelfde gegevens en documenten van je organisatie nodig. Bij Fondswervingonline hoef je deze slechts éénmalig in te vullen, waarna je ze voor al je aanvragen kunt gebruiken. 

 • Klik vervolgens op "Wijzig organisatiegegevens"

 • Vul vervolgens alles in, en upload de gevraagde documenten

Logo
Je kunt hier een logo van je organisatie of project uploaden.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 32 MB, en het moet een bestand zijn van het type .png, .gif, .jpg of .jpeg.

Om een bestand up te loaden:

 1. Kies bestand
 2. Selecteer link "Uploaden"

Korte introductie over de organisatie
Je kunt hier een kort mission statement van je organisatie en project invullen.
Waar staan je organisatie en project voor.

Website
De url van je website.

Social links
De urls's van je Twitter, Facebook, LinkedIn of YouTube pagina.
Klik op "Meer toevoegen" om een van deze kanalen toe te voegen.

Contactpersonen

Hier kun je de personen invullen die de contactperso(o)n(en) zijn voor het project waar je regelingen voor gaat aanvragen.
De contactperso(o)n(en) voor een project hoeven niet per definitie in het bestuur van een organisatie te zitten.

De contactpersoon is het eerste aanspreekpunt voor de verstrekker. De naam van de contactpersoon zal ook gebruikt worden voor het aanmaken van een begeleidende brief en voor de projectaanvraag

Je kunt meerdere contactpersonen toevoegen via "item toevoegen", maar overdrijf dit niet. Uitgangspunt moet zijn dat het in één oogopslag duidelijk moet zijn voor de verstrekker met wie hij/zij contact moet opnemen.

Bestuurder(s) van de organisatie

Hier kun je de bestuurders van de aanvragende organisatie invullen.

In het geval van een stichting of vereniging voeg je hier minimaal de voorzitter, penningmeester en secretaris in.
Bij een besloten vennootschap vul je hier de statutaire bestuurders in.

Via de link "Item toevoegen" kun je meerdere bestuurders toevoegen.

De opgegeven informatie moet kloppen met de informatie zoals die te vinden is op een uittreksel van het handelsregister.

Vraag de een regeling aan als privé persoon dan kun je dit blok leeglaten, of de gegevens van jezelf hier invullen.

Factuurinformatie

Waarschijnlijk een van de leukere velden om in te vullen ;-)

Hier vul je het rekeningnummer in dat de verstrekker moet gebruiken, mocht een aanvraag worden toegewezen.

Zorg ervoor dat je een geldig IBNAN nummer gebruikt en niet het oude formaat van de rekeningnummers. Controleer dit op je afschrift of via telebanking.
De tenaamstelling moet overeenkomen met de naam van de feitelijke aanvrager.

ANBI

Ben je een ANBI (algemeen nut beogende instelling) dan kun je dat hier invullen.

Als ANBi heb je naast de fiscale voordelen ook meer mogelijkheden om met name fondsen aan te vragen.
Wanneer je een stichting bent en het algemeen nut beoogt is het zinvol de mogelijkheden van een ANBI eens te onderzoeken.

Ben je nog geen ANBI, maar bijvoorbeeld wel hiermee bezig, dan kun je dit in het veld "Uitleg" invullen, net als verdere aanvullende informatie voor verstrekkers in relatie tot het wel of niet aanwezig zijn van een ANBI status.

Jaarstukken (jaarrekeningen)

Wanneer de aanvrager een rechtspersoon is zal deze over het algemeen jaarstukken hebben.
Verstrekkers stellen bij aanvragen door rechtspersonen vaak als vereiste dat je bij je aanvraag recente jaarstukken meestuurt.

Je kunt de recente jaarstukken als volgt toevoegen:

 • Klik op "bestand toevoegen", en selecteer het bestand dat je wilt toevoegen (b.v. een pdf)
 • Klik vervolgens op "Uploaden starten" om het bestand toe te voegen

Beleidsplan

Wanneer je als aanvrager een ANBI bent is het een wettelijke verplichting dat je beschikt over een beleidsplan.
Een aanvrager kan in deze gevallen hierom vragen.

In andere gevallen is het niet verplicht dat je beschikt over een beleidsplan.

Heb je een beleidsplan dan kun je dit als volgt toevoegen:

 • Klik op "bestand toevoegen", en selecteer het bestand dat je wilt toevoegen (b.v. een pdf)
 • Klik vervolgens op "Uploaden starten" om het bestand toe te voegen

Uittreksel Kamer van Koophandel

Wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent, of een eenmanszaak, is het verstandig samen met je aanvraag een uittreksel van de Kamer van Koophandel mee te sturen.

Je kunt een uittreksel van de Kamer van Koophandel als volgt toevoegen:

 • Klik op "bestand toevoegen", en selecteer het bestand dat je wilt toevoegen (b.v. een pdf)
 • Klik vervolgens op "Uploaden starten" om het bestand toe te voegen

Statuten

Wanneer je als aanvrager een rechtspersoon bent is het gangbaar samen met je aanvraag de statuten van deze rechtspersoon toe te voegen.

Je kunt de statuten als volgt toevoegen:

 • Klik op "bestand toevoegen", en selecteer het bestand dat je wilt toevoegen (b.v. een pdf)
 • Klik vervolgens op "Uploaden starten" om het bestand toe te voegen

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand