Je subsidieaanvraag is afgewezen

Natuurlijk zullen er altijd subsidieverstrekkers en fondsen zijn die je aanvraag afwijzen. In dit artikel een aantal veel voorkomende redenen waarom aanvragen worden afgewezen. Daarnaast geven we je antwoord op de vraag of je bezwaar kunt maken tegen een afwijzing en welke vragen je kunt stellen bij een afwijzing.

Punten waarop subsidieaanvragen altijd worden afgewezen

 • Aanvragen versturen buiten de aanvraagperioden
 • Niet alle gevraagde bijlagen versturen
 • Aanvragen die niet door de juiste entiteit zijn gedaan, bijvoorbeeld privé persoon in gevallen waar alleen stichtingen aanvragen kunnen doen
 • Aanvragen voor projecten die al begonnen zijn
 • Aanvragen voor kosten die al zijn gemaakt
 • Aanvragen die niet aansluiten bij de voorwaarden en doelstelling van de verstrekker
 • Aanvragen die geen duidelijke toegevoegde waarde hebben
 • Aanvragen waarbij er vraagtekens zijn rondom de continuïteit van de organisatie of het project, bijvoorbeeld omdat de jaarrekening structureel verliesgevend is
 • Onduidelijk of niet transparante begroting, of een begroting met opgeklopte kostenposten

Een aantal afwijzingen is normaal

Het is volstrekt normaal als je een aantal afwijzingen ontvangt. Immers: over het algemeen is het aantal aanvragen groter dan het beschikbare budget.

Ook zijn er andere factoren waardoor je zo nu en dan een afwijzing ontvangt.

Veel voorkomende redenen van afwijzing zijn:

 • Het budget van de verstrekker is niet toereikend om alle aanvragen te honoreren
 • Andere aanvragen sluiten beter aan bij de doelstelling van de verstrekker

Groot aantal afwijzingen

Wanneer vrijwel al je aanvragen worden afwezen is het aannemelijk dat je aanvraag bepaalde hiaten heeft.

Bij een groot aantal afwijzingen is het verstandig om je project en aanvragen te (her)evalueren:

 • Heb ik de juiste verstrekkers benaderd?
 • Is er een overeenkomst tussen de doelstelling van de benaderde verstrekker(s) en mijn project
 • Heb ik de aanvragen tijdig gedaan en binnen de geldende aanvraagperiode of vergaderdatums
 • Stuur ik altijd alle gevraagde bijlagen mee, zijn deze documenten ook actueel?
 • Is de begroting en het dekkingsplan reëel en kent de begroting geen tekort
 • Is mijn project en verhaal duidelijk en onderscheidend genoeg
 • Is mijn aanvraag tijdig ontvangen

Tip 
Bij veel afwijzingen is het verstandig te kijken of je je op de juiste verstrekkers richt. Ook is het goed om nog eens kritisch naar het project, het projectplan en de begroting te kijken. Laat anderen je aanvraag eens doorlezen. Vinden ze het direct duidelijk en onderscheidend? Zijn er geen vragen over je begroting? Probeer door de ogen van de verstrekker te kijken.

Bezwaar maken bij afwijzing subsidieaanvraag

Het is nooit leuk om een afwijzing te ontvangen. Of je bezwaar kunt maken tegen een afwijzing van je aanvraag is afhankelijk van het soort verstrekker, de situatie en omvang van het project.

Subsidies van overheden 
Zijn veelal gebaseerd op wetgeving, waarbij je in sommige gevallen bezwaar kunt maken tegen de afwijzing, bijvoorbeeld via de bestuursrechter

Overigens moet je natuurlijk jezelf wel afvragen of het nut heeft om bezwaar te maken. Procedures om bezwaar te maken kosten ook geld, tijd en vooral veel negatieve energie. Deze tijd kun je wellicht beter besteden aan het maken van een andere goede subsidieaanvraag.

Private fondsen
Bij private fondsen kun je geen bezwaar maken tegen een afwijzing. Het ontvangen van een bijdragen van een particulier fonds is een gunst en geen recht.
Het ontvangen van een financiële bijdrage van een particulier fonds is niet gebaseerd op wetgeving, maar op de statuten en/of de voorwaarden van de verstrekker.
Het staat de verstrekker vrij om een aanvraag af te wijzen, zonder dat bezwaar tegen afwijzing mogelijk is.

Vragen om te stellen bij een afwijzing door particuliere fondsen

 • Bedank voor hun aandacht!
 • Wat kan ik de volgende keer anders doen?
 • Wie ken je nog meer die dit project zouden kunnen financieren?
 • Wanneer kunnen we opnieuw een aanvraag indienen?

Tip 
Probeer in contact te blijven met de verstrekker en een probeer een relatie op te bouwen met het fonds en de contactpersoon binnen het fonds

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand