Subsidies

Subsidies zijn een aanspraak op financiële middelen, veelal verstrekt voor een bestuursorgaan, om bepaalde activiteiten of een gewenst doel te stimuleren. In dit artikel informatie over de officiële definitie van subsidie, door wie subsidies worden verstrekt, waarvoor subsidies worden verstrekt, het verschil tussen projectsubsidies en exploitatiesubsidies en waar je subsidies kunt vinden.

Wat zijn subsidies

Subsidies zijn een aanspraak op financiële middelen, veelal door een bestuursorgaan verstrekt, met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.

Door wie worden subsidies verstrekt

Subsidies worden verstrekt door o.a. ministeries, provincies, gemeenten, agentschappen, waterschappen, Europese gemeenschap, etc.

Waarvoor worden subsidies verstrekt

Subsidies worden over het algemeen verstrekt om een bepaald gewenst doel te realiseren, of bepaalde activiteiten die wenselijk worden geacht te ondersteunen.

- Een gemeente wil bijvoorbeeld dat haar inwoners meer bewegen en sporten en stelt subsidie beschikbaar voor projecten die gericht zijn op het stimuleren van beweging en sport.
- Een provincie wil haar provincie meer promoten en stelt subsidie beschikbaar voor bovenregionale evenementen
- De landelijke overheid wil de arbeidsparticipatie van een bepaalde leeftijdscategorie stimuleren en stelt hiervoor subsidie beschikbaar

Verschillende benamingen

In de praktijk gebruiken veel verstrekkers verschillende namen door elkaar. Een privaat fonds kan het op haar website bijvoorbeeld ook hebben over een subsidie, en een gemeente kan een fonds instellen voor een bepaalde activiteit.

Andere benamingen voor financiële steun

 • Fonds
 • Stimuleringsregeling
 • Financiering
 • Garantie
 • Steun
 • Bijdrage
 • Programma
 • Regeling
 • Krediet

Het verschil tussen projectsubsidies en exploitatiesubsidies

Vroeger werden er vooral exploitatiesubsidies verstrekt. Tegenwoordig worden er hoofdzakelijk projectsubsidies verstrekt. In dit artikel vertellen we je wat het verschil is tussen een exploitatiesubsidie en een projectsubsidie. 

Daarnaast vertellen we je waarom we denken we dat, ook al willen de meeste verstrekker dit niet, het toch verstandig is om een stukje van je exploitatie in je project op te nemen.

Exploitatiesubsidies
Het meest populair bij organisaties die subsidie willen aanvragen, maar afnemend in aantal.

Dit is een soort basissubsidie die wordt verstrekt voor de exploitatie van de organisatie.
Een exploitatiesubsidie wordt over het algemeen gegeven aan organisaties die voor hun financiering voor een deel afhankelijk zijn van overheidsgeld

 • Interessant voor het financieren van zaken als huur, vaste lasten, personeel
 • Vaak voor een of meerdere jaren
 • Afnemend in aantal

Projectsubsidies
De meest populaire vorm van subsidie bij subsidieverstrekkers.

Een projectsubsidie wordt over het algemeen verstrekt voor specifiek benoemde activiteiten en is in principe eenmalig.

Projectsubsidies hebben altijd een “kop- en een eind”. Dit wil zeggen dat projectsubsidies altijd een duidelijke begin- en einddatum hebben.

 • Interessant voor het financieren van een specifiek project van je organisatie
 • Tegenwoordig de norm bij subsidieverstrekkers en fondsen
 • Vaak eenmalig, in mindere mate is verlenging mogelijk

Waar kun je subsidies vinden

Fondswervingonline geeft je een uitgebreid overzicht met subsidies voor je organisatie of project.

Tip
Via het menu Regelingen kun je via zoekfilters een selectie maken met subsidies voor je organisatie of project.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand