Waarop moet je letten bij het selecteren van subsidieverstrekkers

Het is niet alleen belangrijk om een goede subsidieaanvraag te hebben. Het is minimaal net zo belangrijk dat je je subsidieaanvraag aan de juiste subsidieverstrekker richt. In dit artikel noemen we aan aantal punten waarop je moet letten bij het selecteren van de juiste subsidieverstrekkers.

In welke regio is de subsidieverstrekker actief

Er zijn subsidieverstrekkers die internationaal actief zijn, landelijk, regionaal, plaatselijk en soms zelfs op buurtniveau.

Niet alle subsidieverstrekkers accepteren dus aanvragen voor de regio waarbinnen jouw project actief is.

 • Heeft de vertrekker een bepaald werkgebied?
 • Hoe exact is het werkgebied omschreven?

Bij Fondswervingonline kun via het selectiefilter “Werkgebied” in het menu “Regelingen” een selectie maken op regelingen die in een bepaalde regio van toepassing zijn.

Voor welke activiteiten is de subsidieverstrekkers bereid subsidie te verstrekken

Voor welke activiteiten is de subsidieverstrekker bereid subsidie te verstrekken? En kun je een serieuze match maken tussen je project en je missie statement en de activiteiten en de eventuele missie statement van de verstrekker?

Bij Fondswervingonline kun je bij elke regeling onder het kopje “Toepassing” lezen voor welke activiteiten zoals subsidie wordt verstrekt.

Welke soort subsidie worden er verstrekt

Er bestaan verschillende soorten subsidie, bijvoorbeeld projectsubsidies, exploitatiesubsidies en budgetsubsidies.

Daarnaast kunnen subsidies eenmalig zijn of meerjarig.

Is deze subsidie geschikt voor hetgeen je wilt realiseren?

Veruit de meest voorkomende vorm van subsidies zijn de projectsubsidies, die betrekking hebben op een specifiek project en een specifieke periode (van, tot).

Voorwaarden en restricties

Vrijwel alle subsidies hebben een aantal voorwaarden waaraan je moet voldoen.

Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op het soort aanvrager, bijvoorbeeld alleen niet commerciële rechtspersonen, het werkgebied waarbinnen het project uitgevoerd moet worden of andere specifieke voorwaarden.

Daarnaast kunnen er beperkende voorwaarden van toepassing zijn.

Bij Fondswervingonline kun je bij vrijwel elke regeling onder de kopjes “voorwaarden” en “restricties” lezen welke voorwaarden en restricties van toepassing zijn.

Kun je aan alle (beperkende) voorwaarden voldoen?

Wie kan de subsidie aanvragen

Niet elke subsidie kan door elk soort organisatie of door een natuurlijke persoon worden aangevraagd.

Zo zijn er subsidies die alleen door (niet commerciële) rechtspersonen kunnen worden aangevraagd, door natuurlijke personen of juist alleen door samenwerkingsverbanden.

Controleer dus altijd eerst wie de subsidie kan aanvragen.

Subsidiebedragen

Veel subsidieverstrekkers werken met een subsidiebudget of een subsidieplafond, waarbij er een maximaal bedrag beschikbaar is per bepaalde periode.

Daarnaast kan er zijn bepaald welk bedrag er per gehonoreerde subsidieaanvraag beschikbaar is. Dit kan een vast bedrag zijn, of een bepaald percentage van de subsidiabele kosten.

Hoeveel subsidie is er per jaar beschikbaar en per gehonoreerde aanvraag? Valt je aanvraag binnen deze range?

Bij Fondswervingonline kun je bij veel subsidies onder het kopje “Subsidie” bekijken welk bedrag beschikbaar is.

Aanvraagperioden

 • Kun je de subsidie het hele jaar door aanvragen of alleen gedurende een bepaalde aanvraagperiode?
 • Hoe lang doet de verstrekker over de beoordeling van je aanvraag
 • Kun je de aanvraag op tijd indienen als je kijkt naar de eventuele aanvraagperioden en beoordelingstermijn van de verstrekker?

 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand