Wanneer hoor ik of de subsidieaanvraag is gehonoreerd?

Je hebt veel tijd gestoken in de voorbereiding van alle subsidieaanvragen. Uiteindelijk heb je een aantal subsidieaanvragen gedaan en nog steeds niks gehoord. Hoe kan dit en hoe lang duurt het voor je een reactie ontvangt? En hoe komt het toch dat je soms helemaal geen reactie ontvangt?

Aanvraagperioden

Wanneer je een aanvraag hebt gedaan bij een subsidieverstrekker of fonds waar een aanvraagperiode van toepassing is moet je de aanvraag exact binnen deze periode doen.

Heb je de aanvraag keurig binnen deze aanvraagperiode gedaan dan ontvang je over het algemeen tussen de 30 tot 60 dagen na het einde van de aanvraagperiode een bericht van de subsidieverstrekker of je aanvraag is gehonoreerd.

Heb je de aanvraag buiten de aanvraagperiode gedaan dan loop je kans dat de aanvraag uit procedureoverwegingen automatisch is afgewezen. Het is in dat geval overigens zeker niet zo dat je aanvraag automatisch door de verstrekker wordt doorgeschoven naar een volgende aanvraagperiode.

De reactie op je aanvraag kun je bij aanvraagperioden verwachten binnen 30 tot 60 dagen na het sluiten van de aanvraagperiode. Bij een aanvraagperiode van bijvoorbeeld 01-11-2022 tot 30-11-2022 kun je dus gemiddeld tussen de 30 tot 60 dagen na 30-11-2022 een reactie verwachten van de verstrekker.

Vergaderdatums

Een apart fenomeen zijn de vergaderdatums. Deze komen veel voor bij (vermogens)fondsen.

Omdat veel fondsen werken met een bestuur dat niet elke dag bij elkaar komt worden er aan het begin van het jaar vaak een aantal vergaderdatums gepubliceerd. Op deze vergaderdatums worden de ontvangen aanvragen.

Wanneer ontvang je een reactie bij vergaderdatums
Wanneer een subsidieverstrekker vergaderdatums heeft kun je het hele jaar door subsidie aanvragen, maar worden de aanvragen alleen tijdens de vergaderdatums beoordeeld. Nadeel hierbij is wel dat wanneer een subsidieverstrekker maar een paar vergaderdatums per jaar heeft de beoordeling van je aanvraag relatief lang zal duren. 
Bijvoorbeeld: een subsidieverstrekker heeft jaarlijks vergaderdatums op 1 april, 1 juli en 1 november. Wanneer je op 30 juli je aanvraag hebt gedaan ontvang je pas ca. 30 dagen na 1 november, dus begin december, een reactie op je aanvraag.

Jaar rond aanvragen / open aanvragen

In sommige gevallen geeft de subsidieverstrekker of het fonds aan hoe lang de beoordeling van je aanvraag gaat duren. Mocht dit bekend zijn dan geven we dit op Fondswervingonline bij desbetreffende regeling ook aan.

Mocht het niet bekend zijn hoe lang de beoordeling gaat duren dan moet je rekening houden met een beoordelingstermijn die ligt tussen de 30 en 90 dagen.

Bij subsidies verstrekt door de overheid ligt de beoordelingstermijn lager (30 tot 60 dagen) dan bij particuliere fondsen (30 tot 90 dagen). Dit is ook te verklaren. Particuliere fondsen werken vaak met een bestuur dat niet dagelijks bij elkaar komt en bestaat veelal uit vrijwilligers.

Wanneer ontvang je een reactie bij jaar rond aanvragen 
Tussen de 30 en 90 dagen na aanvraag.

Wanneer bellen of opvolgen

 • Respecteer de richtlijnen van de verstrekker en kijk op de website van de verstrekker of staat aangegeven hoe lang de behandeltermijn is
 • Realiseer je dat een behandeltermijn van drie maanden niet ongebruikelijk is, zeker niet als de verstrekker maar een beperkt aantal vergaderdata per jaar heeft
 • Na het verstrijken van bovenstaande periode niks vernomen?
  • Heb je alle gevraagde bijlagen meegestuurd?
  • Heb je de aanvraag conform de voorwaarden gedaan
  • Heb je de aanvraag binnen de eventuele aanvraagperiode gedaan?
  • Heb je de juiste rechtsvorm om de aanvraag te doen?
  • Indien ja: Neem contact op met de verstrekker
 • Realiseer je dat wanneer je niet aan alle voorwaarden hebt voldaan een aanvraag uit procedureoverwegingen kan worden afgewezen, zonder dat de verstrekker je hierover in kennis stelt

Geen reactie ontvangen

Helaas komt het ook voor dat je soms helemaal geen reactie ontvangt.

Wanneer je niet aan alle voorwaarden voldoet kan het zijn dat de subsidieverstrekker je aanvraag uitsluit en dit niet laat weten.

Dit zal met name gebeuren in onderstaande gevallen:

 • Je doet een aanvraag buiten de aanvraagperioden
 • Je stuurt niet alle gevraagde bijlagen mee

Daarnaast is er een groep met name kleinere (vermogens)fondsen die werkt met vrijwilligers en een beperkt budget en alleen een reactie geeft richting de gehonoreerde aanvragen. Niet leuk, maar het kan voorkomen.

In de regel geldt: grotere subsidieverstrekkers geven over het algemeen wel een reactie, ook bij afwijzing. Bij kleinere subsidieverstrekkers verschilt dit per verstrekker

Iets om te onthouden 
Fondsen verstrekker subsidie zonder daartoe verplicht te zijn. Het is een gunst, geen recht. Veel kleinere subsidieverstrekkers werken bovendien met een bestuur dat bestaat uit vrijwilligers. Het reageren op aanvragen of mails kan dan ook geruime tijd op zich laten wachten.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand