Wie kan er subsidie aanvragen

Naast een aantal voorwaarden stellen subsidieverstrekkers over het algemeen ook eisen aan het soort aanvrager. Voor niet commerciële projecten moet over het algemeen subsidie worden aangevraagd door een niet commerciële rechtspersoon, zoals een stichting of verenging. In dit artikel informatie over het aanvragen van subsidie als niet commerciële rechtspersoon, als commerciële rechtspersoon, als natuurlijke persoon en als samenwerkingsverband.

Niet commerciële rechtspersonen

Een niet commerciële rechtspersoon is bijvoorbeeld een stichting of vereniging, of een buitenlandse variant hierop.

Voor maatschappelijke en niet commerciële projecten geldt vaak als voorwaarde dat de aanvrager een niet commerciële rechtspersoon is, zoals bijvoorbeeld een stichting.

Over het algemeen is het raadzaam om subsidies voor sociale en maatschappelijke projecten aan te vragen als een niet commerciële rechtspersoon, zoals een stichting of verenging.

Commerciële rechtspersonen

Commerciële rechtspersonen zijn bijvoorbeeld besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en commanditaire vennootschappen.

Veel subsidies moeten worden aangevraagd als vennootschap. Een rechtspersoon is dus op zich een goede rechtsvorm om subsidie aan te vragen.

Wel is het zo dat subsidieverstrekkers voor maatschappelijke organisaties en projecten over het algemeen alleen subsidie verstrekken voor projecten die niet gericht zijn op het maken van winst.

In de regel ondersteunen dergelijke subsidieverstrekkers alleen niet commerciële rechtspersonen en in sommige gevallen natuurlijke personen en maatschappelijke bedrijven.

Tip 
Heb je niet de juiste rechtspersoon om een bepaalde subsidie aan te vragen? Kijk of je via een samenwerkingsverband kunt samenwerken met een andere organisatie.
Over het algemeen vinden met name fondsen het positief als er binnen een project wordt samengewerkt.

Natuurlijke personen

Een natuurlijke persoon is in tegenstelling tot een rechtspersoon iemands van vlees en bloed.

Natuurlijke personen kunnen over het algemeen alleen subsidie aanvragen voor activiteiten die op hen zelf betrekking hebben.

Voorbeelden hiervan zijn o.a.:

 • Studiebeurzen
 • Noodhulp
 • Projecten van individuele kunstenaars en bijvoorbeeld arts in residence
 • Zorg, gerelateerd aan desbetreffende natuurlijke persoon of gezin

Samenwerkingsverbanden

In bepaalde gevallen stelt de subsidieverstrekker als voorwaarde dat de aanvraag gedaan wordt door een samenwerkingsverband.

De verstrekker stelt dan bijvoorbeeld als voorwaarde dat de aanvraag wordt gedaan door een samenwerkingsverband van bijvoorbeeld een kennisinstelling (bijvoorbeeld universiteit), een non-profit instelling en een bedrijf.

Een samenwerkingsverband kan ook interessant zijn als je zelf niet de juiste aanvragende entiteit bent, maar wel een idee hebt voor een kwalitatief project.

Bij aanvragen door een samenwerkingsverband is het niet ongebruikelijk dat een van deze aanvragende partijen als een “penvoerder” wordt aangewezen en door de andere aanvragende partijen wordt gemachtigd om mede namens hun de subsidieaanvraag in te dienen.

De penvoerder geldt over het algemeen dan ook als contactpartij richting de subsidieverstrekker.

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand