15.000 euro voor innovaties in de zorg

Innovatieve ondernemingen die zich op de zorg richten, en in de opschalingsfase zitten, maken kans op 15.000 euro aan prijzengeld voor de verdere ontwikkeling of implementatie van je innovatie. Bovendien krijgen de winnaars toegang tot een relevant netwerk. Enige spoed is wel geboden, aangezien je je tot 31 december.

Wanneer kun je deelnemen

De innovatie moet in elk geval aan o.a. de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor nominatie:

 • De innovatie is al geïmplementeerd en gevalideerd en bevindt zich zodoende in de opschalingsfase
 • De innovatie is tenminste geschikt voor de Nederlandse markt
 • De innovatie kan uitgroeien tot een duurzaam verdienmodel
 • De indiener van de innovatie is zelf of via de eigen organisatie in staat de bedrijfsvoering op zich te nemen
 • De indiener van de innovatie kan persoonlijk een pitch geven tijdens de regionale voorronde

Prijs

Er zijn twee prijzen: een vakjuryprijs en een publieksprijs.
De winnaar van de vakjuryprijs ontvangt € 10.000, de winnaar van de publieksprijs ontvangt € 5.000.
In beide gevallen krijg je als winnaar bovendien toegang tot een relevant netwerk.

Aanmelden

Ga naar de prijs

Andere regelingen voor innovaties in de zorg

Naast bovenstaande innovatieprijs zijn er nog tal van andere subsidies, fondsen en prijzen die zich richten op innovaties in de zorg.
Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor sociaal, medisch en maatschappelijk werk

  Het financieel ondersteunen van sociaal, medisch en maatschappelijk werk, waaronder kerkelijk werk. Het afgelopen jaar werd voor een totaalbedrag van 220.000 geschonken aan 37 instellingen....

 • Subsidie jeugdbescherming en jeugdhulpverlening

  Financiële ondersteuning van organisaties werkzaam op het gebied van de jeugdbescherming en jeugdhulpverlening in Rotterdam en directe omgeving. Aanvragers kunnen o.a. actief zijn als buurt- en...

 • Subsidie voor vakonderwijs en microkredieten in met name ontwikkelingslanden

  Financiële ondersteuning van projecten gericht op vakonderwijs en microkredieten, meestal in de derde wereld. Je kunt de subsidie aanvragen via een projectaanvraagformulier. Per aanvraag bedraagt...

 • Subsidie voor o.a. onderwijs, kunst, gezondheidszorg, sport en cultuur

  Groot internationaal fonds gericht op de financiële ondersteuning van o.a. gezondheidszorg, jeugd en welzijnssector, sport, kunst en cultuur, onderzoek en ontwikkeling, sport en ontwikkelingswerk....

 • Subsidie voor initiatieven, innovatie en ontwikkelingen ter verbetering van de gezondheidszorg en volksgezondheid, Noord Nederland

  Subsidie voor projecten die bijdragen aan een structurele verbetering van de kwaliteit van de zorg en kwaliteit van leven voor inwoners van primair Noord-Nederland, met een focus op vitaliteit of...

 • Toon meer resultaten