15.000 euro voor innovaties in de zorg

Innovatieve ondernemingen die zich op de zorg richten, en in de opschalingsfase zitten, maken kans op 15.000 euro aan prijzengeld voor de verdere ontwikkeling of implementatie van je innovatie. Bovendien krijgen de winnaars toegang tot een relevant netwerk. Enige spoed is wel geboden, aangezien je je tot 31 december.

Wanneer kun je deelnemen

De innovatie moet in elk geval aan o.a. de volgende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor nominatie:

 • De innovatie is al geïmplementeerd en gevalideerd en bevindt zich zodoende in de opschalingsfase
 • De innovatie is tenminste geschikt voor de Nederlandse markt
 • De innovatie kan uitgroeien tot een duurzaam verdienmodel
 • De indiener van de innovatie is zelf of via de eigen organisatie in staat de bedrijfsvoering op zich te nemen
 • De indiener van de innovatie kan persoonlijk een pitch geven tijdens de regionale voorronde

Prijs

Er zijn twee prijzen: een vakjuryprijs en een publieksprijs.
De winnaar van de vakjuryprijs ontvangt € 10.000, de winnaar van de publieksprijs ontvangt € 5.000.
In beide gevallen krijg je als winnaar bovendien toegang tot een relevant netwerk.

Aanmelden

Ga naar de prijs

Andere regelingen voor innovaties in de zorg

Naast bovenstaande innovatieprijs zijn er nog tal van andere subsidies, fondsen en prijzen die zich richten op innovaties in de zorg.
Onderstaand alvast een lijstje.

 • Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen

  Subsidie voor sociaal-maatschappelijke projecten in binnen en buitenland, gericht op ouderen. Er is o.a. subsidie mogelijk incidentele ontmoetingen, doorbreken isolement, kwetsbare ouderen,...

 • Subsidie voor organisaties op het gebied van jeugdzorg en jeugdwelzijn en jeugd- en jongerenwerk in Noord-Holland

  Het verschaffen van financiële middelen aan instellingen, werkzaam op het gebied van de jeugdhulpverlening, jeugdwelzijnwerk en jeugdwerk gericht op jongeren tot 23 jaar....

 • Subsidie voor projecten van maatschappelijk nut in de stad Utrecht en omgeving

  Subsidie voor voor projecten op het gebied van de ouderen- en jongerenzorg, noodhulp en op het gebied van het renoveren en conserveren van woningen en gebouwen met een sociaal-culturele bestemming....

 • Subsidie voor projecten die het vreedzaam samenleven en het fysieke en geestelijke welzijn van de mens bevorderen

  Subsidie voor zeer uiteenlopende projecten, o.a. voor projecten op het gebied van cultuur, maatschappij, wetenschap, lenigen van nood en vreedzaam met elkaar leven....

 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je...

 • Toon meer resultaten