Interessante subsidies en fondsen voor ontwikkelingsprojecten in Afrika

Ben je actief op het gebied van ontwikkelingswerk en richt je je op kansarme mensen in Oost-Afrika dan hebben we een interessant fondsen voor je dat minimaal 10.000 euro verstrekt. Uitgangspunt bij de te ondersteunen projecten is dat de kansarme mensen economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen.

Over het verstrekkende fonds

Het verstrekkende fonds richt zich op het (financieel) ondersteunen van ANBI's en stichtingen die zich richten op het ondersteunen van kansarme mensen in o.a. Oost-Afrika.

Uitgangspunt bij de te ondersteunen projecten is altijd dat de kansarme mensen economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen.

Daar waar mensen nog niet in staat zijn om een inkomen te verwerven door hun leeftijd, hun opleidingsniveau, hun gezondheid of welke andere reden dan ook, heeft het fonds als doel om samen met de persoon oplossingen te ontwikkelen en te faciliteren om zo de weg naar economische zelfstandigheid vrij te maken.

Regio

Je aanvraag moet betrekking hebben op de regio Oost-Afrika.

Kansrijke aanvragen

Wanneer je onderstaande vragen met "Ja" kunt beantwoorden past je project bij het verstrekkende fonds, en kun je een aanvraag indienen:

 1. Wil je met jouw project de economische zelfstandigheid van mensen bevorderen?
 2. Richt jouw project zich op mensen in de wijde regio rondom Moerdijk of in Oost-Afrika?
 3. Ben je een particulier initiatief?
 4. Wordt het project gecoördineerd of uitgevoerd door een organisatie met de ANBI-status? Daarbij voor Oost-Afrika: Werk je samen met een lokale partner, de bevolking of de overheid?
 5. Is het budget dat je ons voor wilt leggen groter dan 10.000 euro?
 6. Stel je zelf een projectplan en begroting op?
 7. Draag je zorg voor nauwkeurige rapportage en evaluatie?

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere subsidieverstrekkers en fondsen voor projecten in Oost-Afrika

 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je...

 • Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

  Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de vorm van eenmalige donaties,...

 • Financiële hulpverlening aan mensen in nood

  Financiële hulpverlening aan mensen in nood en projecten op dit gebied, waar ook ter wereld. Bij aanvragen van particuliere personen geldt dat deze moet worden ingediend door een erkende instelling...

 • Subsidie welzijn en leefomstandigheden ouderen

  Financieel ondersteunen van projecten gericht op kwetsbare ouderen en het verbeteren van de leefomstandigheden van met ouderen in Nederland. Projecten kunnen ook gericht zijn op het verbeteren van...

 • Financiële steun voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en anbi instellingen

  Subsidie voor levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke anbi instellingen, zowel in binnen- als buitenland. Daarnaast is er financiële steun mogelijk voor projecten in...

 • Toon meer resultaten