Interessante subsidies en fondsen voor ontwikkelingsprojecten in Afrika

Ben je actief op het gebied van ontwikkelingswerk en richt je je op kansarme mensen in Oost-Afrika dan hebben we een interessant fondsen voor je dat minimaal 10.000 euro verstrekt. Uitgangspunt bij de te ondersteunen projecten is dat de kansarme mensen economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen.

Over het verstrekkende fonds

Het verstrekkende fonds richt zich op het (financieel) ondersteunen van ANBI's en stichtingen die zich richten op het ondersteunen van kansarme mensen in o.a. Oost-Afrika.

Uitgangspunt bij de te ondersteunen projecten is altijd dat de kansarme mensen economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen.

Daar waar mensen nog niet in staat zijn om een inkomen te verwerven door hun leeftijd, hun opleidingsniveau, hun gezondheid of welke andere reden dan ook, heeft het fonds als doel om samen met de persoon oplossingen te ontwikkelen en te faciliteren om zo de weg naar economische zelfstandigheid vrij te maken.

Regio

Je aanvraag moet betrekking hebben op de regio Oost-Afrika.

Kansrijke aanvragen

Wanneer je onderstaande vragen met "Ja" kunt beantwoorden past je project bij het verstrekkende fonds, en kun je een aanvraag indienen:

 1. Wil je met jouw project de economische zelfstandigheid van mensen bevorderen?
 2. Richt jouw project zich op mensen in de wijde regio rondom Moerdijk of in Oost-Afrika?
 3. Ben je een particulier initiatief?
 4. Wordt het project gecoördineerd of uitgevoerd door een organisatie met de ANBI-status? Daarbij voor Oost-Afrika: Werk je samen met een lokale partner, de bevolking of de overheid?
 5. Is het budget dat je ons voor wilt leggen groter dan 10.000 euro?
 6. Stel je zelf een projectplan en begroting op?
 7. Draag je zorg voor nauwkeurige rapportage en evaluatie?

Aanvragen

Ga naar het fonds.

Andere subsidieverstrekkers en fondsen voor projecten in Oost-Afrika

 • Subsidie voor maatschappij vernieuwende initiatieven en lenigen van menselijke nood

  Financieel ondersteunen van maatschappij vernieuwende initiatieven en projecten gericht op het lenigen van menselijke nood. Jaarlijks is er ca. € 35.000 beschikbaar....

 • Subsidie voor onderwijs, onderzoek, geestelijke en lichamelijke gezondheid en sociale en charitatieve projecten

  Financieel ondersteunen van goede doelen, vooral op het gebied van de ontwikkeling van de geestelijke en lichamelijke volksgezondheid en onderwijs in binnen en buitenland. Jaarlijks wordt er tussen...

 • Subsidie voor aanpakken kinderarbeid

  Subsidie voor activiteiten gericht op het tegengaan van kinderarbeid. Per project kun je maximaal 70% van de totale subsidiabele kosten vergoed krijgen, met een maximum van € 475.000,-....

 • Subsidie voor projecten die de economische zelfstandigheid van kansarme mensen bevorderen

  Financieel ondersteunen van organisaties en projecten gericht op kansarme mensen, zodat zij economisch onafhankelijk worden door zelf voldoende inkomen te realiseren om een bestaan op te bouwen. Je...

 • Subsidie voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen

  Financiële ondersteuning voor sociale projecten, talentvolle kunstenaars, gezelschappen en onderwijsinstellingen op het gebied van toneel, dans en muziek in de vorm van eenmalige donaties,...

 • Toon meer resultaten