Leuke subsidie voor vernieuwende samenwerkingsverbanden in culturele sector

Hoewel je anders zou verwachten is de kunst- en cultuursector niet altijd even vernieuwend. Daarom is het supertof dat je vanaf 1 maart subsidie kunt aanvragen voor vernieuwende samenwerkingsverbanden en verrassende cross-overs.

Over de subsidie

Via deze regeling kun je subsidie aanvragen voor activiteiten die een inhoudelijke, programmatische, verbinding bevatten tussen cultuur en een andere sector, zoals technologie, wetenschap en economie.

Ook is er subsidie mogelijk voor activiteiten die een cross-over bevatten van beeldende kunst, nieuwe media en/of design met een andere discipline, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan (een) nieuwe verbinding(en) tussen disciplines, zoals dans, literatuur, muziek. 

Voorwaarden

Activiteiten die een inhoudelijke, programmatische, verbinding bevat tussen cultuur en een andere sector, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan een nieuwe verbinding of nieuwe verbindingen tussen sectoren, zoals technologie, wetenschap en economie

  • Er is sprake van een inhoudelijke, programmatische, verbinding van de sector cultuur met minimaal één andere sector
  • De activiteit kan binnen de provincie Friesland als vernieuwend beschouwd worden in de zin van aanpak, samenwerkingsverbanden, vorm of product-marktcombinaties

Activiteiten die een cross-over bevat van beeldende kunst, nieuwe media en/of design met een andere discipline, zodat deze zichtbaar bijdraagt aan (een) nieuwe verbinding(en) tussen disciplines, zoals dans, literatuur, muziek

  • Er is sprake van een inhoudelijke, programmatische, verbinding van de discipline beeldende kunst, nieuwe media of design met minimaal één andere discipline
  • De activiteit kan binnen de provincie Friesland als vernieuwend beschouwd worden in de zin van aanpak, samenwerkingsverbanden, vorm of product-marktcombinaties

Subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt 75% van de totale subsidiabele kosten, tot een maximum van € 5.000. 

Aanvragen

Ga naar de subsidie

Je kunt de subsidie aanvragen van 1 maart, maar het is uiteraard verstandig ruim op tijd te beginnen met de voorbereiding van je aanvraag.