Meer subsidies voor monumenten dan je denkt

Veel mensen denken dat je alleen bij een Monumentenfonds terecht kunt voor het aanvragen van subsidie voor een monument. Maar wist je dat er naast de reguliere grote fondsen tal van andere subsidieverstrekkers zijn die zicht richten op het financieel ondersteunen van monumenten? We hebben een paar verrassende fondsen voor je op een rijtje gezet.

Loudon-Boon Stichting

Schenkingen aan algemeen nut beogende instellingen in binnen- en buitenland, en het verrichten van alles wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. 

Veerkamp - van Beek Fonds

Subsidie voor projecten op het terrein van geschiedenis, met een voorkeur voor genealogie, en op het terrein van monumentenzorg en natuurbehoud. 

Utopa

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebied van kinderen en jongeren, kansarmen en mensen met een handicap, emancipatie, arbeidsfilosofie, vakmanschap. archeologie en geschiedenis, monumenten. beeldhouwkunst, orgelmuziek. biologie en landschappen.

Drs Cor van Zadelhoff Fonds

Het financieel ondersteunen van aankopen en restauraties van monumenten en cultureel van belang zijnde gebouwen en het steunen van cultureel nuttig werk en onderzoek.

Adriaan Stichting

Financiële ondersteuning van maatschappelijke organisaties en projecten met name op het gebied van monumentenzorg en het in stand houden van cultuurhistorische monumenten, waaronder buitenplaatsen.

Meer subsidies voor momenten

Naast bovenstaande verrassende fondsen zijn er nog veel meer subsidiemogelijkheden voor monumenten.

Overzicht met ca. 83 subsidies op het gebied van monumenten.