Subsidie voor educatieve projecten voor kinderen in ontwikkelingslanden

Wanneer je funding zoekt voor educatieve projecten in ontwikkelingslanden dan hebben we een interessant fonds voor je, welke zich richt op het op het ondersteunen van educatieve projecten en activiteiten voor kinderen en jeugdigen uit ontwikkelingslanden.

Goed onderwijs biedt meer kansen en mogelijkheden en is de belangrijkste voorwaarde voor een goede toekomst

Het fonds is geïnspireerd door de treffende uitspraak van Nelson Mandela: “Education is the most powerful weapon wich you can use to change the world.” Goed onderwijs biedt meer kansen en mogelijkheden en is de belangrijkste voorwaarde voor een goede toekomst. Elk jaar dat een jongen of meisje naar school gaat levert hem of haar later gemiddeld wel 10% inkomenstoename op, aldus UNICEF.

Onderwijs maakt het mogelijk persoonlijke ambities waar te maken, de maatschappij te versterken en de kansen van een land te vergroten.

Het fonds richt zich dan ook op het financieel ondersteunen van educatieve projecten en activiteiten voor kinderen en jeugdigen uit ontwikkelingslanden, die op basis van een aantal vastgestelde criteria worden geselecteerd. 

Voorwaarden

 • Je project rich zich op een (stabiel) ontwikkelingsland
 • Het project is gericht op onderwijs aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar
 • Het project is de opstartfase voorbij en heeft een duurzaam karakter
 • Duidelijke Nederlandse connectie of vertegenwoordiging
 • De exploitatiekosten van de totale organisatie waar dit project onder valt liggen tussen de 50.000-700.000 Euro per jaar
 • Het doel van het project is helder omschreven
 • De bijdrage moet een meetbare impact hebben
 • Het gaat om middelgrote projecten die de opstartfase voorbij zijn
 • Het project wordt met passie geleid door lokale mensen
 • Het project wordt ook gesteund door de lokale gemeenschap
 • De continuïteit van het project is gewaarborgd
 • Middelen worden aantoonbaar efficiënt gebruikt, zowel directe als indirecte kosten van het project zijn relatief laag.

Aanvragen

Je kunt een subsidieaanvraag indienen door beknopte beschrijving van het project en/of de organisatie inclusief de jaarcijfers van het afgelopen jaar naar het fonds door te mailen.

Meer informatie

Ga naar het fonds.