Voortzetting subsidie bovenlokale evenementen in 2018

Ook in 2018 kun je weer subsidie aanvragen voor de organisatie van evenementen op het gebied van (volks)cultuur en/of sport, met een bovenlokale uitstraling, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd. Bovendien is het subsidieplafond voor 2017 met € 75.000,- verhoogd.

Over de subsidie

Doel van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen is om evenementen met een bovenlokale uitstraling op het gebied van (volk)cultuur en/of sport, die mede door vrijwilligers worden georganiseerd en uitgevoerd, te stimuleren waardoor de sociale verbindingen in leefgemeenschappen worden versterkt.

De subsidie is van toepassing in de provincie Limburg.

Voor wie

De subsidie is bestemd voor verenigingen en stichtingen waarvan het bestuur onbezoldigd is en waarbij uit de statuten blijkt dat zij actief zijn op het gebied van (volks)cultuur en/of sport.

Verhoging subsidieplafond en voortzetting regeling

De verhoging van het subsidieplafond van het lopende jaar 2017 van de Stimuleringsregeling Bovenlokale Evenementen bedraagt € 75.000,00.
Het subsidieplafond voor 2018 is € 187.500,00.

Ook in 2018 kun je dus van deze subsidie gebuik blijven maken.

Voorwaarden

We hebben een paar belangrijke voorwaarden voor je op een rijtje gezet.

 • Het evenement vindt (grotendeels) plaats in de provincie Nederlands-Limburg
 • Er moet sprake zijn van een Limburgs belang. Hiervan is sprake als: 
  • de aanvrager is gevestigd in Nederlands-Limburg; en/of
  • het evenement (grotendeels) in Nederlands-Limburg plaatsvindt
 • Het moet een (volks)cultureel- en/of sportevenement met bovenlokale uitstraling betreffen
 • Het evenement moet een publieksbereik hebben van tenminste 500 personen (bezoekers, vrijwilligers en deelnemers tezamen)
 • Het evenement dient plaats te vinden met inzet van vrijwilligers
 • De aanvrager heeft van de gemeente(n) een financiële bijdrage(n) ontvangen voor het betreffende evenement in 2017
 • De aanvrager beschikt over de ANBI-status of voldoet aan de voorwaarden die worden gesteld aan de SBBI-status

Meer informatie

Ga naar de subsidie.