Beurs voor het schrijven van een kunstenaarsbiografie

Fondsen, Beurzen

De totstandkoming van een biografie vergt een grote tijdsinvestering van de biograaf. Biografen kunnen daarom in het kader van de biografieregeling verzoeken om financiële ondersteuning. De regeling kent geen inkomensgrens voor aanvragers. 

Toepassing

Financiële ondersteuning voor de totstandkoming van biografieën met als onderwerp één of meerdere hoofdpersonen die toonaangevend dan wel van groot belang zijn (geweest) voor de letterkunde of cultuurgeschiedenis van Nederland en Vlaanderen. 

Doelgroep

Schrijvers, biografen.