Microkredieten kansarmen

Fondsen, Financieringen en kredieten, Microkrediet

Financiële ondersteuning in de vorm van microkredieten voor mensen die in structurele armoede verkeren, en ideeën en plannen hebben om de spiraal van armoede te doorbreken. Het krediet bedraagt ongeveer € 25.000, en moet ten goede komen aan georganiseerde groepen van kansarme mensen met een grote mate van zelfbestuur.