Prijs verbetering zorg rondom oncologie of hematologie

Prijzen
Prijs van 5.000 euro om de zorg rondom kanker te verbeteren. Aanmelding is mogelijk voor innovatieve en creatieve ideeën die een aantoonbare bijdrage leveren aan de verbetering van de oncologische zorg en niet gefinancierd kunnen worden uit reguliere middelen.

Toepassing

Er is altijd ruimte voor verbetering en dat geldt ook voor de zorg rondom kanker. Innovatieve ideeën om de zorg te verbeteren zijn niet altijd eenvoudig uit te voeren. Ze worden vaak niet uitgevoerd door gebrek aan tijd en geld. Tijdens deze prijs worden oncologie en hematologie teams uitgedaagd om innovatieve ideeën uit te werken. 

Doelgroep

Team/collectief uit een instelling op het gebied van oncologie of hematologie.

Voorwaarden

Je aanmelding moet voldoen aan onderstaande voorwaarden.

 • Heeft een direct toewijsbaar voordeel voor de patiënt.
 • Biedt een aantoonbare bijdrage aan de verbetering van de oncologische zorg.
 • Is innovatief en creatief qua opzet of invulling.
 • Kan niet worden gefinancierd uit reguliere middelen, een sluitende begroting met motivatie dient te worden bijgevoegd.
 • Wordt ingediend namens een team/collectief uit een instelling, werkzaam in de onlogische gezondheidszorg
 • Het project heeft geen commerciële doelstelling
 • Er is een projectplan en begroting aanwezig

Prijs

Winnaar: € 5.000,-
2e prijs: € 3.000,-
3e prijs: € 2.000,-

Aanmelden

Online aanmelden op de website van de initiatiefnemer.

Meesturen

 • Aanleiding
 • Doel
 • Begroting
 • Plan van aanpak.

Tip
Je kunt ook aanvullende informatie uploaden, bijvoorbeeld ter ondersteuning van het project voor verdere verdieping richting de jury.

Het idee, doel en plan worden gepubliceerd op de website van de initiatiefnemer.
De aanvullende, ondersteunende informatie is alleen zichtbaar voor de jury.