Prijs voor inclusiviteit in de creatieve industrie en cultuursector

Prijzen

Prijs van 25.000 euro voor culturele instellingen en organisaties in de creatieve industrie die een markante stap hebben gezet, of een opvallend resultaat hebben geboekt, op het gebied van inclusiviteit.

Toepassing

Prijs met een serieus geldbedrag van 25.000 euro voor een organisatie/instelling met een initiatief/project dat op het gebied van inclusiviteit een markante stap
heeft gezet, of een opvallend resultaat heeft geboekt.