Studiebeurzen en subsidie voor bevorderen samenwerking tussen Nederland en de Arabische wereld

Subsidies, Fondsen, Beurzen

Bevorderen van samenwerking tussen Nederland en de Arabische wereld door het verlenen van studiebeurzen en het ondersteunen van projecten die de samenwerking tussen beide culturen bevorderen. Een gemiddelde bijdrage zal hetzelfde bedragen als een reguliere studiebeurs in Nederland.