Subsidie aankoop gebouwen met een culturele of maatschappelijke bestemming

Subsidies, Fondsen
Het financieel ondersteunen van aankopen en restauraties van monumenten en cultureel van belang zijnde gebouwen en het steunen van cultureel nuttig werk en onderzoek.

Toepassing

Het fonds richt zich op het financieel ondersteunen van het aankopen of stichten van gebouwen met een (beoogde) culturele of maatschappelijke bestemming, zoals musea en ziekenhuizen, het verlenen van financiële steun aan derden bij het restaureren, aankopen, uitbreiden, verbouwen, exploiteren en/of stichten van gebouwen zoals hiervoor bedoeld en het steunen van maatschappelijk of cultureel nuttig werk en onderzoek.

Voorwaarden

Je aanvraag moet betrekking hebben op een van bovengenoemde activiteiten.

Aanvragen

Per brief, gericht aan het bestuur.