Subsidie Anbi

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor Anbi instellingen (algemeen nut beogende instellingen) met medische, sociale of culturele doelstellingen. Het fonds geeft hierbij de voorkeur aan kleinschalige projecten waar ook gewerkt wordt met vrijwilligers. Er is een zekere voorkeur voor projecten in ontwikkelingslanden en voor projecten in Nederland. De subsidie bedraagt maximaal. ca. 3.000 euro.

Toepassing

Subsidie voor Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s), met medische, sociale of culturele doelstellingen. 

Het fonds geeft de voorkeur aan ANBI’s die kleinschalige projecten uitvoeren met geringe of geen overheadkosten en ruime inzet van vrijwilligers. Hierbij streeft het fonds naar een evenwicht tussen ANBI’s die binnen- en buitenlandse projecten uitvoeren met een voorkeur voor projecten in ontwikkelingslanden of in Nederland. 

Werkgebied

  • Nederland
  • Ontwikkelingslanden

Voorwaarden

  • De aanvrager is een algemeen nut beogende instelling (anbi), of hiermee vergelijkbaar
  • Het project, of de aanvrager, heeft een medische, sociale of culturele doelstelling

Subsidie

De subsidie varieert meestal van 500 tot 3.000 euro.

Aanvragen

Schriftelijk.

Meesturen

  • Omschrijving doelstelling van de ANBI en de doelstelling van de specifieke gevraagde donatie
  • Kopie van de ANBI verklaring van de belastingdienst
  • Meest recente financiële verslag