Subsidie bouwen en verbouwen dorpshuizen en buurthuizen

Subsidies, Fondsen

Interessante subsidie wanneer je rond loopt met plannen voor de bouw, inrichting en of verbouwen of herinrichten van een dorps- of buurthuis. Binnen deze regeling kun je hiervoor subsidie aanvragen.

Toepassing

Subsidie voor de bouw, verbouwing of inrichting of herinrichting van dorps- en buurthuizen, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, ervaringen kunnen uitwisselen en activiteiten kunnen ontplooien.

Voorwaarden

Algemene voorwaarden