Subsidie en beurzen vervolgopleiding jonge musici en beeldende kunstenaars, met name in buitenland

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Subsidie en beurzen voor het volgen van een vervolgopleiding door jonge musici en beeldende kunstenaars, met name in het buitenland. In het verleden zijn er subsidies verstrekt voor het volgen van de vervolgopleidingen MA Visual Anthropology, MA Mixed Media Textiles, MA Design Products, MA Espace Urbain en MA Photography. De subsidie varieert van 200 - 5000 euro. Je kunt de subsidie online aanvragen.

Toepassing

Dit fonds is er speciaal voor vervolgopleidingen voor jonge musici, jonge beeldend kunstenaars en architecten.

Voorbeelden verstrekte beurzen

 • MA Visual Anthropology
 • MA Mixed Media Textiles
 • MA Design Products
 • MA Espace Urbain 
 • MA Photography

Doelgroep

Jonge musici, jonge beeldend kunstenaars en architecten.

Subsidie

De subsidie varieert van 200 - 5000 euro. 

Fonds op Naam 


Het fonds is onderdeel van een landelijk fonds.
Het landelijke fonds beslist zelf of een aanvraag gehonoreerd wordt uit het eigen budget, uit dat van een Fonds op Naam, of uit een combinatie.

Bij een eventuele aanvraag moet je dus voldoen aan de criteria van het landelijke fonds.


Aanvragen

Online, via de website van het fonds (zie links).

Meesturen

 • KvK nummer en een uittreksel van inschrijving
 • IBAN rekeningnummer
 • Motivatiebrief
 • Kopie statuten jaarverslag en meest recente jaarrekening
 • Projectplan/concept
 • Projectbegroting en dekkingsplan  
 • PR- en marketingplan (bij middelgrote en grote projecten)
 • Publicaties hebben een aanvullend calculatieformulier. 
 • Restauraties hebben een extra calculatieformulier met twee tabbladen, een voor Rijksmonumenten en een voor roerende monumenten.
 • Bij aanschaf van muziekinstrumenten en/of (uniforme) kleding graag een offerte uploaden