Subsidie gericht op het ondersteunen van de belangen van de vrije pers en van individuele journalisten in een ongestoorde en vrije beroepsuitoefening

Subsidies, Fondsen

Het behartigen, al dan niet door middel van financiële ondersteuning, van belangen van de vrije pers en van individuele journalisten in een ongestoorde en vrije beroepsuitoefening, het ondersteunen en stimuleren van vrije en onbelemmerde nieuwsgaring en het faciliteren en het ondersteunen van journalisten die tegenwerking ondervinden bij (de totstandkoming van) hun publicaties.