Subsidie gericht op het stimuleren van bewegen en sporten

Subsidies, Fondsen

Het fonds kent vier keer per jaar financiële donaties toe aan instellingen van amateurniveau en zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van sport en bewegen en actief zijn in het werkgebied van het fonds (Noord-Holland). Hierbij is er een verschil in algemene donaties tot 15.000 euro, en bijzondere donaties vanaf 15.000 euro.

Toepassing

Het fonds heeft als doel fysiek bewegen te stimuleren, zodanig dat er méér mensen ‘in beweging komen’ door een donatie van het fonds.