Subsidie jongeren

Subsidies, Fondsen
Subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op jongeren die zonder die steun beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zonder steun onvoldoende kans hebben zich maatschappelijk te kunnen ontplooien. Per jaar is er ca. 126.000 euro subsidie beschikbaar.

Toepassing

Financiële steun aan, dan wel door bestuurlijke deelname of andersoortige participatie in organisaties die zich direct of indirect bezig houden met hulpverlening aan jongeren die onvoldoende ontwikkelingsmogelijkheden hebben.
In bijzondere gevallen kan ook directe steun (op het gebied van opvoeding, opleiding/werk, gezondheidszorg of huisvesting) worden verleend aan die jongeren.

Werkgebied

Utrecht en omgeving.

Voorwaarden

  • Hulpverlening dient te zijn gericht op jongeren die zonder die steun beperkt worden in hun persoonlijke ontwikkeling en zonder steun onvoldoende kans hebben zich maatschappelijk te kunnen ontplooien
  • In principe richt het verstrekkende fonds zich op jongeren tot 23 jaar

Subsidie

Per jaar is er ca. 126.000 euro subsidie beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.