Subsidie lokale en regionale politieke journalistiek en onderzoeksjournalistiek

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek  en het financieel mogelijk maken van onderzoeksjournalistiek.

Toepassing

Het tijdelijk financieel ondersteunen van organisaties of projecten op gebied van lokale en regionale politieke journalistiek in de vorm van de inzet van journalistieke professionals die na een eerste periode uiteindelijk zelf door de aanvrager structureel worden ingezet.