Subsidie om de positie van vluchtelingen in de samenleving te verbeteren

Fondsen

Subsidie voor de ondersteuning van activiteiten die de positie van vluchtelingenin de Nederlandse samenleving verbeteren. Daarbij gaat het om projecten die door vluchtelingenorganisaties verzorgd worden en die bij voorkeur door samenwerkende organisaties opgezet zijn.