Subsidie om mensen langer en productief aan het werk te houden en in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid

Subsidies, Fondsen

Subsidie gericht op de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van werknemers. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn. De subsidie bedraagt maximaal 12.500 euro.

Toepassing

Dit ESF-thema richt zich op de bevordering van duurzame inzetbaarheid. Duurzaam inzetbaar zijn werknemers die nu en in de toekomst gezond, gemotiveerd, competent en productief aan het werk kunnen zijn.

Thema’s en activiteiten waarop advies kan worden ingewonnen in 2018 zijn: