Subsidie ontwikkeling van jonge kinderen

Subsidies, Fondsen

De Bernard van Leer organisatie (BvLF) is een privaat in 1949 opgericht fonds; Het fonds is internationaal actief, en richt zich op de ontwikkeling van jonge kinderen. Zo ontwikkelt het fonds programma's op het gebied van gezondheid en onderwijs.

Toepassingsgebied

De missie van het fonds is er ondermeer op gericht kansen te geven aan kinderen die in economisch- en / of sociaal nadelige omstandigheden opgroeien. Men richt zich hierbij op de leeftijdscategorie 0 - 8 jaar. Hierbij betrekt men de kinderen van bovengenoemde doelgroep in hoge mate.