Subsidie opleiding jongeren in ontwikkelingslanden

Subsidies, Fondsen, Beurzen
Financiële ondersteuning van kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden zodat ze een (beroeps)opleiding kunnen volgen. Aanvragen kunnen worden gedaan voor een individuele studiefinanciering en voor projectfinancieringen door organisaties.

Toepassing

Kwetsbare en financieel minder bedeelde jongeren in ontwikkelingslanden in staat te stellen een (beroeps)opleiding te volgen, zodat zij meer kans hebben op een baan, en zichzelf en hun familie in de toekomst kunnen onderhouden.

Organisaties met een onderwijsdoelstelling die kleine projecten willen uitvoeren ter verbetering van de educatiemogelijkheden van jongeren, maar daarvoor niet over voldoende financiële middelen beschikken kunnen projectfinanciering aanvragen.

Individuele jongeren in ontwikkelingslanden kunnen bovendien een studiefinanciering aanvragen.

Voorwaarden

Projectfinanciering organisaties

  • De doelstelling van het project of de instelling is om kansarme jongeren aan een beroepsopleiding en een kans op de arbeidsmarkt te helpen. Dat kan in allerlei vormen; bijvoorbeeld de bouw of inrichting van een school of lokaal, materiaal voor een opleiding, training van trainers, de opzet van een opleiding, etc
  • Het aangevraagde bedrag niet hoger is dan EUR 10.000,-
  • Er kan duidelijk projectplan worden overlegd

Individuele studiefinanciering

  • Tussen de 12 en 25 jaar oud
  • Woonachtig in een ontwikkelingsland 
  • De aanvraag een beroepsopleiding (middelbaar of hoger) betreft
  • Aanvrager aantoonbaar niet in de financiële gelegenheid is om een beroepsopleiding te volgen, bijvoorbeeld omdat de ouders daar geen geld voor hebben
  • Aanvrager heel graag een opleiding wil volgen, en in staat is daar een goede motivatie voor te geven
  • Aanvrager de studie gaat volgen in het land waar hij/zij woont

Aanvragen

Via aanvraagformulier (zie bijlagen).
Deze invullen, en vervolgens inclusief de gevraagde bijlagen naar het fonds toesturen, per post of per e-mail

Relevante links