Subsidie projecten jeugd en jongerenzorg, die niet voldoende door derden worden ondersteund

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten en initiatieven op het terrein van de jeugd- en jongerenzorg die niet of in onvoldoende mate worden ondersteund door de overheden of door andere particuliere instellingen. Subsidies tussen de € 500,- en € 30.000,-.

Toepassing

Het verstrekken van giften aan projecten en initiatieven op het terrein van de jeugd- en jongerenzorg die niet of in onvoldoende mate worden ondersteund door de overheden of door andere particuliere instellingen.