Subsidie voor algemeen nut beogende instellingen en hiermee vergelijkbaar

Subsidies, Fondsen

Het financieel ondersteunen van algemeen nut beogende instellingen en het ondersteunen van organisaties en projecten die qua doelstelling en feitelijke werkzaamheden met algemeen nut beogende instellingen vergelijkbaar zijn. Per jaar is er ca. 70.000 euro beschijbaar.

Toepassing

Het financieel ondersteunen van activiteiten ten behoeve van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen nut beogende instellingen.