Subsidie voor charitatieve, culturele, educatieve en sociale projecten, regio Sneek, IJlst en Wymbritseradiel

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard in Sneek, IJlst en directe omgeving , alsmede het doen van uitkeringen met een ideële of sociale strekking, alles in de ruimste zin van het woord.

Doelstelling

Het fonds wil financiële ondersteuning bieden aan maatschappelijke initiatieven, "dicht bij huis".
Het fonds stelt daarom financiële middelen beschikbaar voor projecten met een culturele, sociale, educatieve, charitatieve en andere activiteiten van ideële aard, die plaats vinden in Sneek, IJlst en de directe omgeving.

Werkgebied

Sneek, IJlst en directe omgeving.

Restricties

In onderstaande gevallen is geen subsidie mogelijk.

  • Individuen
  • Projecten met een overwegend commerciële, politieke of religieuze doelstelling
  • Projecten die reeds in een vergevorderd stadium verkeren
  • Sporten die gevaar voor lichamelijk letsel opleveren
  • Sponsoring voor professionele sport
  • Instellingen die een aanvraag indienen ter dekking van exploitatie- en/of overheadkosten
  • Overheden en/of overheidsinstellingen
  • Instellingen die uitsluitend een niet-projectgebonden aanvraag indienen
  • Instellingen die over een substantieel eigen vermogen beschikken
  • Instellingen, gevestigd buiten het werkgebied van onze stichting

Aanvragen subsidie

Je kunt een aanvraag digitaal indienen via een formulier op de website van het fonds (zie links).

Aanvragen kunnen tot 14 dagen voor de vergadermomenten (zie aanvraagperiode rechtsboven) in behandeling worden genomen.
Je krijgt een ontvangstbevestiging per email.