Subsidie voor christenen en christelijke projecten in Nederland en daarbuiten

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van organisaties en projecten op het gebieden van o.a. hulpverlening na rampen, hulp aan kinderen in de 3e wereld, medische zorg, verslavingen, armenzorg, vluchtelingen, evangelieverkondiging en zending. 

Toepassing

Het financieel en/of materieel ondersteunen van christelijke personen, christelijke stichtingen en/of christelijke organisaties, die tot doel hebben: het uitdragen en verspreiden van het christelijk geloof dan wel het ondersteunen/helpen van mensen in nood vanuit een christelijk uitgangspunt.