Subsidie voor gemeenschapsaccommodatie in Limburg

Subsidies

Subsidie voor de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor een aaneengesloten gebied binnen een gemeente, zodat wordt voorzien in een brede ontmoetingsfunctie voor alle inwoners van dit gebied.

Toepassing

Het faciliteren van de (her)ontwikkeling van een unieke en vrij toegankelijke gemeenschapsaccommodatie voor de betreffende kern.

Doelgroep

Gemeenten, stichtingen, verenigingen en coöperaties die eigenaar zijn van en/of het beheer voeren over een gemeenschapsaccommodatie.