Subsidie voor het creëren voor werknemers met verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen

Subsidies, Fondsen

Subsidie voor initiatieven die een werkaanbod creëren voor werknemers met verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen. Per initiatief is een subsidie beschikbaar van maximaal 25.000 euro, alsmede advies en ondersteuning.

Toepassing

Voor (toekomstige) werknemers met forse verstandelijke, fysieke of psychische beperkingen is het steeds moeilijker om een nuttige dagbesteding te vinden. Ook vanuit de Wmo wordt voor deze doelgroep een vorm van (arbeidsmatige) dagbesteding steeds kariger, omdat ook hier de gemeentelijke budgetten beperkt zijn.