Subsidie voor het oplossen van problemen in de samenleving

Subsidies, Fondsen

Subsidie gericht op het verbeteren van de samenleving of het oplossen van een probleem in de samenleving door middel van de vrijwillige inzet van inwoners. Bijvoorbeeld initiatieven die kwetsbare jongeren helpen, iets doen tegen de eenzaamheid van ouderen, of bijdragen aan de sociale cohesie in de wijk. Je kunt voor je initiatief een budget tussen de € 1.000,= en € 10.000,= aanvragen.