Subsidie voor instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven

Subsidies, Fondsen

Financiële ondersteuning van instellingen die een algemeen sociaal, cultureel of ideëel doel nastreven en het verstrekken van subsidie voor onderhoud en de instandhouding van natuur in Nederland. Op incidentele schaal wordt een bijdrage geleverd aan de aanschaf van professionele muziekinstrumenten of museale kunstvoorwerpen.