Subsidie voor kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en ANBI instellingen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten van kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of algemeen maatschappelijk nut. De steun kan betrekking hebben op organisaties en projecten in Nederland, maar ook in het buitenland. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen. Per jaar is er ca. 55.000 euro beschikbaar.