Subsidie voor leefbaarheid platteland

Subsidies

Subsidie voor Drentse gemeenten voor ondersteuning van dorpsinitiatieven, gericht op het leefbaar houden van het platteland. De hoogte van de subsidie bedraagt jaarlijks maximaal € 50.000.

Toepassing

De subsidie heeft tot doel om projecten te stimuleren, waarin door de dorpsbewoners van Drenthe creativiteit en burgerkracht worden ingezet voor het bevorderen van een leefbaar platteland.

Deze dorpsinitiatieven zijn gericht op ten minste één van de volgende leefbaarheidsthema's: