Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en in ontwikkelingslanden

Fondsen
Subsidie voor maatschappelijk relevante projecten in Nederland en het buitenland. Het fonds wil de sociale en economische betrokkenheid van mensen bij hun omgeving vergroten. Met haar expertise steunen ze verschillende maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld. Je kunt de ondersteuning online aanvragen

Toepassing

Het fonds is verbonden met een advies & ingenieursbureau en verstrekt ondersteuning van maatschappelijk relevante projecten in Nederland en de derde wereld.
De ondersteuning is dan ook door middel van inzet van expertise en personeel.

Voorbeelden gesteunde projecten

 • Nieuw interieurs AZC asielzoekerscentra
 • Mobiele werkplaats AZC
 • Zaaikaart en kwartetspel voor Gambia
 • Ontwerp en bouw school in India
 • Validatie overstromingsmodel Filippijnen
 • Nieuwe keuken buurt ontmoetingsplek
 • Systems engineering gebouwen scouting
 • Ontwerp en advies businesscentra Malawi
 • Vrijwilligerswerk zorginstellingen
 • Duurzaamheidsadvies vestiging dierenbescherming
 • Bouw school Ghana
 • Lichtadvies woonhuis Talander
 • Projectleiding ecologisch waterbeheer Malawi
 • Projectleiding tehuis in India
 • Ontwerp en opbouw school en waterput in Kenia
 • Computerles vluchtelingen

Werkgebied

Circa 80% van de projecten zijn Nederlandse projecten, de overige 20% zijn projecten in de derde wereld.

Voorwaarden

 • Het project staat het commerciële belang van Movares niet in de weg
 • Het project is niet religieus van aard
 • Het project heeft geen politieke doelstelling

Aanvragen

Online, via formulier op de website van het fonds (zie links).