Subsidie voor mensen in nood en opleiding jongeren

Subsidies, Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die zich richten op mensen in nood en het financieel steunen en mogelijk maken van opleiding van jonge mensen. Per jaar is er ca. 20.000 euro beschikbaar. Je kunt de subsidie schriftelijk aanvragen.

Toepassing

Het verstrekken van subsidie voor organisaties en projecten die zich richten op mensen in nood.
Daarnaast richt het fonds zich op het financieel steunen en mogelijk maken van opleiding van jonge mensen die zonder die steun zouden blijven steken op een niveau dat duidelijk ligt beneden hun intellectuele of artistieke mogelijkheden.

Subsidie

Per jaar is er ca. 20.000 euro beschikbaar.

Aanvragen

Schriftelijk.