Subsidie voor natuurbescherming

Subsidies,
Fondsen
Financieel ondersteunen van organisaties die succesvol en efficiënt werk leven en actief zijn op het gebied van natuurbehoud, om zo een bijdrage te leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. Het verstrekkende fonds richt zich hierbij o.a. op het ondersteunen van projecten die door omvang en naamsbekendheid soms moeite hebben om grote financiële sponsoren aan zich te binden. Je kunt de subsidie per e-mail aanvragen. Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld, namelijk in december en juni. Het is daarom raadzaam om je aanvraag uiterlijk in mei, respectievelijk november in te dienen.

Toepassing

Financieel ondersteunen van organisaties en projecten die actief zijn op het gebied van natuurbehoud.
Het verstrekkende fonds wil de passie, verwondering en bewondering voor dieren en natuur, maar ook op actieve wijze een bijdrage leveren aan natuurbeschermingsprojecten over de hele wereld. 

Het fonds ondersteunt stichtingen die succesvol en efficiënt werk leven, maar qua omvang en naamsbekendheid soms moeite hebben om grote financiële sponsoren aan zich te binden. Juist door hun ‘lean and mean’ werkwijze wordt het geld rechtstreeks voor natuurbescherming aangewend.

Voorwaarden

 • De financiering gaat in de eerste plaats naar wereldwijd bedreigde soorten volgens de criteria van de IUCN
 • Steun aan plaatselijk bedreigde soorten heeft de voorkeur boven projecten betreffende niet-bedreigde soorten. Als een project gericht is op een niet-bedreigde soort of een inheemse soort, geef duidelijk aan welke (indirecte) voordelen voor met uitsterven bedreigde soorten het project realiseert. Diergezondheids- of dierenwelzijnsgerelateerde projecten die uitsluitend betrekking hebben op gedomesticeerde soorten komen niet in aanmerking voor een aanvraag
 • Het fonds steunt projecten in situ. Aanvragen voor projecten die te maken hebben met ex situ gehouden wilde dieren maken alleen kans gehonoreerd te worden als er een zeer duidelijk en direct voordeel is voor de in situ populatie
 • Indien een project hoofdzakelijk op habitats is gericht, ligt de locatie van het gebied bij voorkeur in een regio die een officieel erkende biodiversiteitshotspot is voor instandhoudingsprioriteiten (zoals gedefinieerd door CEPF)
 • Het bewijs dat de aanvrager reeds een substantieel en langdurig voordeel heeft behaald voor de instandhoudingsstatus van een of meer dier- of plantensoorten is een pre
 • Aanbeveling door WAZA, een TAG van EAZA zelf of een dierentuinvereniging waarmee EAZA samenwerkt met, is een pre

Aanvragen

Aanvragen per e-mail, in het Engels of het Nederland.
Aanvragen kunnen worden gestuurd naar info@burgerszoo-conservation.nl met als onderwerp "Burgers' Zoo Conservation Application" plus de naam van de aanvragende instelling.
Nadat de aanvraag is goedgekeurd en toegekend, wordt een donatieovereenkomst gesloten
tussen de ontvanger van de gelden en Burgers' Zoo Conservation.

Meesturen
In de aanvraag moet je vermelden:

 • Een beschrijving van de reikwijdte van het project, de betrokken partijen
 • Een duidelijke beschrijving van het specifieke onderdeel van je project waarvoor je de subsidie wilt gebruiken en het beoogde instandhoudingsvoordeel
 • Een jaarverslag van je organisatie, indien beschikbaar
 • De link naar de website van uw organisatie, indien beschikbaar

Aanvraagtermijn
Aanvragen worden twee keer per jaar beoordeeld, namelijk in december en juni. Het is daarom raadzaam om je aanvraag uiterlijk in mei, respectievelijk november in te dienen. 

Verder lezen?

Direct aan de slag met het vinden en aanvragen van financiële middelen voor je organisatie of project

Word ook lid

 • Actuele informatie over bijna 2000 subsidies, fondsen, fiscale regelingen en kredieten
 • Per regeling alle relevante informatie die je nodig hebt, incl. aanvraagformulieren
 • Toegang tot regelingen die je nergens anders kunt vinden
 • Handige dossiers helpen je op weg
 • Dagelijks uitgebreid en bijgewerkt
 • We bestaan inmiddels 15 jaar, en zijn hiermee een van de meest ervaren partijen
 • Je bent al lid voor slechts € 30,- per maand