Subsidie voor o.a. derde wereld, cultuur, sport, natuur, goede doelen en kerkelijke instellingen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van organisaties die actief zijn op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied. De ondersteuning richt zich met name regionaal gebonden goede doelen, cultuur, sport natuur, hulp aan kinderen in nood in derde wereldlanden en kerkelijke instellingen. Per jaar is er ca. 100.000 euro beschikbaar.

Toepassing

Het verstrekken van financiële ondersteuning aan instellingen werkzaam op charitatief, sociaal, cultureel en godsdienstig gebied, met als doelstelling het dienen van het algemeen belang.