Subsidie voor o.a. maatschappelijke, wetenschappelijke en culturele instellingen

Subsidies, Fondsen

Financieel ondersteunen van projecten en instellingen van culturele, wetenschappelijke, ideële, sociale, levensbeschouwelijke, charitatieve en / of andere algemeen maatschappelijke aard. Het subsidiebudget is ca. 125.000 euro per jaar.

Toepassing

Het fonds heeft als missie: “Het verbeteren van de wereld begint bij onszelf en begint vandaag”.